• Finn din egen väg framåt

  Ledare · Birgitta Öjmertz · Programchef · 2017-06-27

  Vi får löpande signaler om att tillverkningsindustrin går på högvarv, men hur länge detta varar vet vi inte. Hur ska företagen då tänka kring sitt förändringsarbete? Det är lätt att säga att vi inte har tid med det just nu; att tänka långsiktigt och förbättringar gör vi när det är lite mindre att göra. Vid en lågkonjunktur är det på motsvarande sätt lätt att säga att nu har vi inte råd att rusta oss för framtiden, det får vi göra sedan när vi har mer resurser.

  Läs mer
 • ÅterProdukt – en grund för nya affärsmodeller

  Artikel · 2017-06-27

  Återtillverkning är en industriell process där begagnade produkter återställs i ett flertal processteg, från inspektion och demontering till reparation och testning. ”ÅterProdukt” är ett projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030s som inspirerats av både Lean-tänk och Produktionslyftets upplägg i genomförandet.

  Läs mer
 • Projektplanering i Söderfors

  Notis · 2017-06-27

  I början av maj inleddes arbetet med projektrum hos Damasteel i Söderfors, en mycket bra och givande dag med utvecklingsgruppen. Sedan dess har en visuell planeringstavla för att stötta genomförandet av projekt tagits fram, där företaget kan tydliggöra målen för projektet, hur det kan brytas ner i delmål samt hur de aktiviteter som följer kan planeras ihop med övriga utvecklingsaktiviteter. Mer information har mikael.strom@produktionslyftet.se.

 • Lean-spel och piloter i Örnsköldsvik

  Notis · 2017-06-27

  DeltaNordic i Örnsköldsvik jobbar vidare med Produktionslyftet och har nu valt två pilotområden: Orderhantering och produktion. Målet med Verksamhetslyftet, som DeltaNordic internt kallar programmet, är att hela företaget ska bli mer flödeseffektivt – från order till fakturering. De har också haft personer på Lean-utbildning och skapat en grundläggande förståelse inom företaget med hjälp av Lean-spel. Mer information har lennart.wallberg@produktionslyftet.se.

 • Drivet Lean-arbete i Åstorp

  Notis · 2017-06-27

  EMVE Sweden i Åstorp driver sitt Lean-arbete både utifrån Lean-kursen och Sneda vågens metodik, där styrgruppen nu sammanställt Fas 1. Utmaningar, ambitioner och principer har arbetats fram. En värdeflödesanalys har genomförts genom Lean-kursen, liksom en nulägesanalys samt en ”framtida lägesanalys”. Utifrån värdeflödesanalysen i produktionen har också ett lämpligt pilotområde formats. Mer information har martin.johansson@produktionslyftet.se.

Finansiärer och intressenter

Partner