Nyheter från Produktionslyftet

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Produktionslyftets hemsida.

Friktionsfri målsättning

Notis · 2017-10-19

Hos Malmkvist Produktion i Alvesta genomfördes i slutet av september en Lean-introduktion för deras pilotområde Skärande. Denna gick jättebra och de började genast fundera över hur deras utmaning i området ska se ut. Målsättningen är att bli ännu bättre gentemot sina kunder för att kunna leverera på ett bättre sätt – bli en bättre leverantör helt enkelt. Det ska vara ett friktionsfritt umgänge beträffande nya och gamla produkter, leveranssäkerhet och kundbemötande. Det är långsiktiga mål som kommer att ta tid och vara utmannde, men de kommer att fixa det! Bilden visar Mikael Johansson med VD Martin Lövebrant i bakgrunden. Mer information har david.andersson@produktionslyftet.se.

Favorit i repris – uppskattad coachkurs

Notis · 2017-10-17

Knappt hade premiärkursen av Produktionslyftets coachutbildning avslutats den 5 oktober, så startade nästa omgång av kursen. Den 16 och 17 oktober genomförs kursen med en avslutande och sammanfattande dag den 16 januari 2018. Denna gång är kursen även öppen för förändringsledare inom företag som deltagit i Produktionslyftet och anknytande verksamheter. Mer information har richard.berglund@produktionslyftet.se.

Kunskap om Lean ställer krav

Notis · 2017-10-10

Den 4 oktober startade ytterligare ett av Produktionslyftets Startprogram, denna gång i västra Småland med företag från Tingsryd, Gnosjö och Växjö. Programmet inleddes mycket bra med en Lean-introduktion, vilket flera av dem kände till väl. Dagen ledde även till en viss positiv kravställning från företagen; ”vi vet vad Lean kan ge och nu vill vi veta vad vi behöver för detta blir bra!” En härlig utmaning med tydliga krav – och samtidigt inspirerande. Mer information har david.andersson@produktionslyftet.se.

Vi ska göra världen lite bättre med varje produkt

Ledare · Lisa Trolle · Kvarnchef · Saltå Kvarn AB · 2017-09-29

Inom Produktionslyftet är Saltå Kvarn kanske något av en udda fågel bland majoriteten av tillverkande industriföretag. I ett Lean-sammanhang känner vi oss dock inte speciellt annorlunda, vi är också ett tillverkande företag. Den största skillnaden är i så fall att vi egentligen skulle jämföras med processindustrin snarare än diskret tillverkning; det är inte lätt med enstycksflöde i vår produktion …

Läs Lisa Trolles ledaren

Ser energi som ett slöseri bland andra

Artikel · 2017-09-29

Den som står inför stora utmaningar brukar ofta skärma av sig och fokusera på det inre arbetet. Det gäller dock inte FOV Fabrics. De mötte sina energi- och produktionsutmaningar genom att engagera sig i helt nya program – EEnet och Produktionslyftet – och med facit i hand var det ett ovanligt klokt beslut.

Läs artikeln om FOV Fabrics

Medlemsföretag i Techtank utvecklas tillsammans i Produktionslyftet

Notis · 2017-09-26

I mitten av september drog Produktionslyftets startprogram med fokus på digitalisering igång för fem av Techtanks medlemsföretag: El-yta Kem AB, Stans & Press i Olofström AB, Tre D – Mekaniska AB, VA Automotive samt YTAB. Företagen ser alla stora möjligheter med att delta i detta program för att få nya idéer, ökad kunskap och inte minst inspiration till att hitta nya smarta lösningar i sina respektive verksamheter. Att kunna göra det i nätverksform lyfter många också fram som en styrka.

Läs artikel på Techtanks hemsida

Spännande kurser om ny teknik

Notis · 2017-09-21

Fordonskomponentgruppen (FKG) och Swerea driver tillsammans ett projekt där de tar fram och genomför korta, industrianpassade kurser. De ämnesområden som är aktuella är sådana som är viktiga för FKGs medlemmar och omfattar forskningsresultat från projekt inom Produktion2030s styrkeområden.

Fordonsindustrin står inför stora utmaningar och förändringar men det finns hjälp och kunskap att tillgå. Projektet, som ska pågå i fyra år, kommer att ge FKGs medlemmar stöd att ta tag i sina egna teknikutvecklingsbehov. Mer information kommer inom kort. Projektet drivs på direkt uppdrag av och inom Produktion2030 Instrument SMF – mer information har kalle.persson@produktionslyftet.se.

Här kan du ladda ner det första kursprogrammet!

 

Ingenjörer bättre på arbetsmiljö genom unikt samarbete

Notis · 2017-09-19

Nya och redan yrkesverksamma ingenjörers kunskaper om arbete, teknik och arbetsmiljö ska bli bättre tack vare en ny webbutbildning. Den är framtagen i ett unikt samarbete mellan Prevent och fem svenska tekniska universitet och högskolor. En av dem som medverkat vid framtagningen av webbutbildningen är Produktionslyftets tidigare regionledare Kjell Rask vid Luleå tekniska universitet.

Utbildningen ”Work and Technology on Human Terms” bygger på boken ”Arbete och teknik på människans villkor” som Prevent gett ut under många år i samarbete med några av de nu medverkande högskolorna. Nu när det blir en engelskspråkig utbildning som är webbaserad blir den interaktiv och tillgänglig på ett helt nytt sätt. För att närmare undersöka utbildningsmaterialet, som är fritt tillgängligt, är det bra att gå in på www.onhumanterms.org.

Namn för ett långsiktigt arbete

Notis · 2017-09-15

Flexator AB i Anneberg har precis startat upp Fas 2 i sin resa genom Produktionslyftets metodik. Inom styrgruppen har de dock tagit fasta på att detta är ett långsiktigt arbete och har därför valt att döpa sitt förbättringsarbete till Flexatorlyftet! Efter en gemensam Lean-introduktion i pilotgrupperna i produktionen respektive administrationen har de tagit beslut om att daglig styrning ska vara det inledande arbetssättet att träna på. Mer information har tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.

För Glasgruppen är 1+1=3 en verklighet

Notis · 2017-09-13

Glasgruppen består av tre planglasgrossister med mer än hundraåriga traditioner. Två av företagen, AB Klaes Jansson och AB Martin G Anderson, inledde i november 2016 sitt arbete med Produktionslyftet medan det tredje – RB Glas & Plast AB – arbetar parallellt men på egen hand med sin Lean-satsning (därav den fyndiga rubriken). Under den första fasen har alla tre företag tillsammans arbetat fram vägledande principer med utgångspunkten att dessa ska vara koncernövergripande. Efter att ha etablerat en samsyn kring detta har de två Produktionslyftsföretagen gått vidare mot enskild coachning utifrån sina egna utmaningar. Upplägget är mycket intressant då de fokuserar på olika områden men där de tack vare snarlik produktion verkligen kan ta del av varandras utveckling och idéer. Det var också en av grundtankarna vid uppstarten, att etablera en plattform för gemensamt lärande och kunskapsspridning via exempelvis studiebesök och gemensamma träffar. Mer information har marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.

Finansiärer och intressenter

Partner