Nyheter från Produktionslyftet

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Produktionslyftets hemsida.

Coachkurs nummer tre startar den 11 april!

Notis · 2017-12-14

Den 11 april drar vi igång kursen ”Förändringsledare och coach” på Swerea IVF i Mölndal. Anmäl dig tidigt – de två första kurserna fulltecknades!

Läs mer om kursen här!

Ledarskap – nyckeln till en lyckad digitaliseringsprocess

Notis · 2017-12-12

Christian Silvasti, tidigare VD på Produktionslyftsföretaget Lagan Emballator Plast, intervjuas av Ny Teknik om digitalisering och ledarskap. Idag arbetar Christian som VD för Emballator Plastics & Innovations och under sin karriär inom Emballatorgruppen har han mottagit priser för både Lean-, energieffektiviserings- och digitaliseringsarbete.

Läs hela artikeln här!

Lean – så mycket mer än tillverkning

Ledare · Fredrik Skarp · VD FM Mattsson Mora Group · 2017-11-30

Med erfarenhet som VD från två olika Produktionslyftsföretag är det intressant att kunna sammanfatta erfarenheter och tankar kring detta. Vikten av att hela tiden hitta förbättringar i verksamheten för att göra saker på smartare sätt är avgörande för att vi fortsatt ska kunna klara vår konkurrenskraft …

Läs Fredrik Skarps ledare

”Det måste finnas balans i allt”

Artikel · 2017-11-30

När OilQuick i Hudiksvall hörde talas om Produktionslyftet tänkte de att en sådan satsning skulle stärka utvecklingsföretagets förmåga att fortsatt bo och verka på orten. Att det dessutom skulle leda till att de blev ett produktionsföretag var inte vad de hade planerat.

Läs artikeln om OilQuick

Expansivt företag till Produktionslyftet

Notis · 2017-11-28

Safeman, ett av Techtanks medlemsföretag i Olofström, inleder nu en 18-månadersresa med Produktionslyftet.

– Vi deltar i Produktionslyftets utvecklingsprogram inte minst för att säkerställa våra interna rutiner för fortsatt expansion, berättar Stephan Bengtsson, Safemans VD och ägare.

Läs mer på Techtanks hemsida.

Dags för Svenska Monteringspriset!

Notis · 2017-11-23

Svenska Monteringspriset 2018 tilldelas en person eller en grupp av personer som bidragit till utvecklingen inom monteringsområdet. Mer information har Daniel Gåsvaer.

Läs mer om Svenska Monteringspriset

Utmaning i Småland

Notis · 2017-11-21

Den 15 november genomfördes den tredje träffen i Produktionslyftets startprogram i Västra Småland, där deltagarna bjöds på ett studiebesök hos Orthex Group i Gnosjö.

Läs mer om startprogrammet här

Flexator storsatsar

Notis · 2017-11-16

Produktionslyftsföretaget Flexator i Anneberg storsatsar med en investering i maskinparken på 15 miljoner kronor. Investeringen är en del av Flexatorlyftet, deras Lean-arbete med syfte att förbättra företagets konkurrenskraft. En nyckel i projektet är att involvera personalen, vilket också har varit fallet här. Här kan du läsa mer om Flexators satsning – mer information har tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.

Startprogramsföretag till Milleteknik

Notis · 2017-11-14

Inför andra träffen i startprogrammet i Göteborg är det dags för ett studiebesök hos ett mycket spännande företag – det tidigare Produktionslyftet Milleteknik, som just nu genomför en andra resa i fördjupningsprogrammet!

Läs mer om startprogrammet!

Tidningen t: om Håkansson Sågblad

Notis · 2017-11-10

Teknikföretagens digitala tidning t: har i sitt senaste nummer en fin artikel om Produktionslyftsföretaget Håkansson Sågblad. De beskriver även Produktionslyftet som satsning och exemplifierar med det arbete som genomförs hos Håkansson Sågblad.

Här kan du läsa hela artikeln – efter att du klickat på länken så scrollar du ner.

Finansiärer och intressenter

Partner