Effekter och utvärderingar

VINNOVA

På uppdrag av Vinnova genomförde SP Sveriges tekniska forskningsinstitut en effektutvärdering av Produktionslyftet Fas 1: 2007-2010.

Effektutvärdering Produktionslyftet (pdf)

IF Metall

IF Metall medverkar aktivt i Produktionslyftsarbetet där metodik och tillämpning utgår från ett helhetsperspektiv med fokus på både flöden, slöserier, förbättringar, produktivitet, arbetsinnehåll, arbetsorganisation, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter. För att följa upp tillämpningen har de genomfört intervjuer och träffar med IF Metallklubbar på ett antal medverkande företag – detta är vad de kom fram till.

Uppföljning hos IF Metallklubbar på Produktionslyftsföretag

Webbenkät medverkande företag

Under 2012 genomfördes en enkäten med frågor om fortsatt användning av det som uppnåddes, skattade effekter på 15 parametrar samt respons från de viktigaste intressenterna.

Ta del av resultatet

Reflektionsartiklar

Våra reflektionsartiklar dokumenterar det fortsatta arbetet hos företag som tidigare medverkat i Produktionslyftet.

Ta del av våra reflektionsartiklar

Finansiärer och intressenter

Partner