• Förlängning av Kickstart Digitalisering

  Notis · 2019-01-18

  Den nationella satsningen Kickstart Digitalisering förlängs till slutet av 2019. Projektet drivs av Teknikföretagen och finansieras av Tillväxtverket med syfte att öka svensk konkurrenskraft genom digitalisering av små och medelstora industriföretag.
  – Vi har sett att de stora företagen ligger längre fram på det här området, men de mindre behöver stöd för att komma igång, berättar Helena Roxtorp, projektledare för Kickstart Digitalisering på Teknikföretagen.
  Hittills har fler än 300 företag deltagit i Kickstart Digitalisering och nu ska det alltså bli ännu fler. Deltagandet är kostnadsfritt för företagen. Här kan du läsa en artikel om satsningen – undrar du över något så kontakta gärna helena.roxtorp@teknikforetagen.se.

 • Anmäl dig till Förändringsledare och coach 2019

  Notis · 2019-01-17

  Det är snart dags för nästa start av Förändringsledare och coach. Kursen startar den 20 mars 2019 så det är hög tid att anmäla sig. Det är många som uppskattat sitt deltagande och tidigare kursdeltagaren Josefin Eriksson på Contiga säger bland annat att ”… erfarenhetsbytet mellan alla kursdeltagare … gav både många insikter och mycket igenkänning, en källa att dra lärdomar ur – både kring hur andra löst problem och lärt sig lyfta det positiva.”

  Läs mer om kursen här med fler citat
 • 5S med liv och lust

  Notis · 2019-01-15

  Hos Acron i Anderstorp ingår hela styrgruppen i den andra pilotgruppen, där de med liv och lust gav sig på både den teoretiska delen av 5S-workshoppen, men framförallt i den praktiska. En viktig lärdom var återigen vikten av att finna grundorsaken till problem för att ta tag i och jobba med rätt saker. Företaget jobbade igenom de tre första stegen i 5S med ett mycket gott resultat! Mer information har malin.erikson@produktionslyftet.se.

 • Upplägg efter Lean-erfarenhet

  Notis · 2019-01-11

  Det är ett lite annorlunda upplägg hos Kynningsrud i Uddevalla eftersom företaget har arbetat med Lean ett tag. Bland annat byttes Lean-spelet ut mot en längre övning med självutvärdering. Den visade en ganska stor spridning kring var de anser sig vara och vart de ska ta sig på tre år, men engagemanget var stort och diskussionerna bra. Mer information har bo.ericson@produktionslyftet.se.

 • Bra samsyn kring komlicerat flöde

  Notis · 2019-01-09

  Uppstarten hos Plastomer i Västervik bjöd på ett mycket bra engagemang. Här har de ett produktionsflöde som är relativt enkelt, medan administrationsflödet är desto mer komplicerat. Oavsett så var det bra diskussioner kring deras utmaningar och dessutom en bra samsyn. Mer information har tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.

 • God effekt av samsynsdiskussion

  Notis · 2019-01-07

  Abetong i Falkenberg fortsätter sitt arbete med att synliggöra utmaningar och ambitioner. Som en effekt av detta byggs en samsyn kring dessa upp efter bra diskussioner i gruppen, där olika aspekter och perspektiv avhandlades. Mer information har christian.silvasti@produktionslyftet.se.

 • Utmanande, lärorikt och inspirerande

  Ledare · Birgitta Öjmertz · Programdirektör Produktionslyftet · 2018-12-20

  2018 har varit ett spännande och intensivt år där vi bland annat arbetat mycket med att väva in digitalisering inom Produktionslyftet. Vi ser tydligt vikten av att företagen möter den utmaning som digitaliseringen innebär, men också att de ser den som en möjliggörare. Den kommer in i alla delar som vi arbetar med, oavsett om det rör sig om målgruppen små och medelstora företag (SMF) eller större företag.

  Läs Birgittas ledare här

Partner

Intressenter och finansiärer