• Världsledande tillverkare av discar

  Notis · 2019-03-19

  Ett spontanbesök hos Latitude 64, en världsledande tillverkare av discar (aka frisbies) – visste ni att det fanns i Skellefteå? Ett otroligt framgångsrikt, framsynt och spännande företag som både medverkat i Produktionslyftets startprogram och är engagerade i automationsprojektet Pilar. På bilden, från vänster, Linus Åström och Robert Lundqvist från Latidude 64, Produktionslyftets Lean-coach Anders Sörqvist från iTid och informatören själv, Björn Stenvall. Vi följer Latitude 64s fortsatta resa och hoppas att få tillfälle att återkomma. Mer information har Anders Sörqvist.

 • Vinnarna av Svenska Monteringspriset 2019

  Notis · 2019-03-13

  Svenska Monteringspriset delades idag ut för 18e gången. Pristagarna är Filip Palmkvist och Robert Turesson vid CEJN AB i Skövde. De får priset för sitt arbete med att driva fram utvecklingen av ett flexibelt och skalbart monteringssystem baserat på ny teknik. På bilden från vänster prisutdelare Hans Reich från Produktionslyftet tillsammans med pristagarna Robert Turesson och Filip Palmkvist.

  – Årets pristagare har på ett föredömligt sett drivit utvecklingen framåt på företaget genom att experimentera och lära sig ny teknik, kombinerat dessa på bästa sett, samt byggt en applikation där hela tänket kan rullas ut brett i fabriken, säger Hans Reich.

  Läs motiveringen här
 • Positiv avslutning hos Oskarshamn Energi

  Notis · 2019-03-01

  Under vecka 9 avslutade Oskarshamn Energi sitt arbete med Produktionslyftet efter 18 månader. Företaget har tagit många viktiga steg för att bli långsiktigt framgångsrika har själva under perioden räknat till närmare 90 större loggade förbättringar – till det ska läggas många mindre förbättringar som inte loggats. Medarbetarindex, företagets egen mätning av trivsel på arbetsplatsen, har gått från 65 till drygt 84 procent på ett år, en imponerande förändring! Samtidigt har sjukfrånvaron mer än halverats på samma tid. Styrgruppen har en plan för vart de ska med verksamheten, mål är uppsatta halvårsvis för alla avdelningar och en uppföljningsplan finns på både styrgruppens och avdelningarnas mål. På bilden Produktionslyftets Lean-coach David Andersson (till vänster) med VD Jöns Wahlström – för mer information kontakta David Andersson.

 • Lyft ditt företag genom digitalisering och automation

  Ledare · Gunilla Thorstensson · Koordinator på Tillväxtverket för Smart industri · 2019-02-28

  Kickstart digitalisering. Digitaliseringscoach. Robotlyftet. Verktygslådan för företag som vill hänga med i den snabba förändringstakten är välfylld. Den rymmer något för de flesta små och medelstora industriföretag som vill utveckla sin affär och verksamhet med hjälp av digitalisering.

  Läs Gunillas ledare här
 • Produktionslyftet + Produktivitetsspranget = sant

  Artikel · 2019-02-28

  Produktivitetsspranget är ett norskt initiativ initierat av Lean Forum Norge och inspirerat av Produktionslyftet. Satsningen startade operativt för knappt ett år sedan och i februari 2019 passade vi på att höra efter med prosjektleder Gaute Knutstad hur uppstarten varit och vad han hoppas på framåt.

  Läs mer om Produktivitetsspranget här
 • Utveckling och gemensamt ansvar

  Notis · 2019-02-25

  Hos Safeman i Olofström har diskussionerna lyft, det finns energi och drivkraft i styrgruppen och en stark vilja att komma framåt! Ärlighet och öppenhet i gruppen skapar möjligheter till gemensamma insikter. Under Produktionslyftsresan har de övat mycket och att hela organisationen visar att de kan förändra vanor, beteenden, inställningar, gruppdynamik med mer! Både grupper och individer har utvecklats och tar gemensamt ansvar. De har även funderat över vad du behöver veta som ägare, VD, ledningsgrupp, styrgrupp, arbetsgrupp respektive individ inför och efter en arbetsdag? Hur kan vi fånga upp och tillfredsställa medarbetarens önskan att känna sig trygg genom att veta vad som förväntas av en – och att du klarar av att genomfört dagens uppgifter? Vad behöver vi göra för att nå detta, vad är första steget? Diskussionerna resulterade i ett par läxor till nästa möte. Mer information har Produktionslyftets Lean-coach Malin Erikson.

 • Nya och ”gamla” koncernföretag i Produktionslyftet

  Notis · 2019-02-22

  Abetong AB har inlett sitt arbete med Produktionslyftet på ett imponerande sätt vid tre olika enheter. I samma koncern – HeidelbergCement Group – ingår också det tidigare Produktionslyftföretaget Contiga AB som fortsatt driver sitt Lean-arbete framåt på ett framgångsrikt sätt, vilket koncernen också skrivit om i en intressant artikel. Här kan du läsa deras artikel – mer information om koncernens satsning har vår Lean-coach Christian Silvasti.

 • Fortsatt framgång för Roslagsverkstäder

  Notis · 2019-02-20

  Det tidigare Produktionslyftsföretaget Roslagsverkstäder fortsätter att utvecklas och har nyligen blivit medlem i Skärteknikcentrum, SKTC (Svenska Skärteknikföreningen är en nationell intresseförening för företag verksamma inom skärande bearbetning och deras leverantörer; Skärteknikcentrum är föreningens utvecklingsbolag). Därför har SKTC skrivit en intressant artikel om Roslagsverkstäder, där företagets VD Andreas Thoresson bland annat säger att vändningen kom ”när vi började arbeta enligt Lean-principerna, med hjälp av programmet Produktionslyftet”. Läs hela artikeln här!

 • Ökad acceptans för förändringar

  Notis · 2019-02-18

  Dörr & Portbolaget i Vittaryd har varvat teori med verklighet och framförallt diskussioner kring hur pilotgruppens verklighet skulle kunna bli när det handlar om daglig styrning! Att ha ett gemensamt namn för mötet är en bra start och de enades om ”morgonmötet” (efter att ha övervägt förslaget ”morning party” en stund – det gäller att få en positiv framtoning av rutinerna). Under två veckor har gruppens tavla för morgonmötet utvecklats från ett återanvänt blädderblockspapper till en whiteboardtavla. Efter ett par veckor med morgonmöten känner de att det är lugnare nu när alla vet vad de ska göra under dagen och att det är skönt att få ur sig den planering och de lösningar de har i huvudet. I styrgruppen uttrycker någon det som att att ”acceptansen för förändringar har blivit större”. Mer vet malin@cil.se.

Partner

Intressenter och finansiärer