• Digitalisering inom fordonsindustrin

  Notis · 2018-12-10

  På västkusten har det genomförts uppskattade digitaliseringskurser riktade mot fordonsindustrin. Det är ett lyckat koncept som vi nu vill sprida vidare, där FKG tillsammans med RISE IVF baserar upplägget på resultat från Produktion2030s digitaliseringsprojekt och som harmonierar med Produktionslyftets arbete mot främst små och medelstora företag (SMF). Därför arrangeras kursen i Södertälje den 12 januari 2019. Hur ska du som leverantör tänka för att inte hamna på efterkälken?

  Mer information hittar du här
 • Välkommen till nätverket Kvinna i Industrin!

  Notis · 2018-12-07

  Utifrån erfarenheter i Produktionslyftet och i samarbete mellan FKG och RISE IVF sprider vi tillsammans resultat från Produktion2030s forskningsprojekt mot målgruppen små och medelstora företag (SMF). I Produktionslyftets region Östra Mellansverige driver MITC, med vår regionledare Anna Bird i spetsen, också ett arbete med FKG inom projektet Transmission, där de nu bland annat etablerar det öppna nätverket Kvinna i Industrin. Arbetet tar avstamp den 24 januari med lunch och seminarium för alla intresserade. Även här är målgruppen SMF och TransMission driver tillsammans med Produktionslyftet också det utvidgade Startprogrammet Digilean. Allt detta visar nyttan och vikten av övergripande samverkan för att hitta den röda tråden i stödet för svensk industri generellt och SMF specifikt där vi ser fram emot att följa och, där vi kan, stödja initiativet Kvinna i Industrin! Här kan du läsa mer om och anmäla dig till seminariet (senast den 21 januari) – mer information har anna.bird@produktionslyftet.se.

 • Lean-introduktion med många lärdomar

  Notis · 2018-12-06

  Morgårdshammar i Smedjebacken startade sitt arbete med Produktionslyftet i början av november. Den inledande insatsen var en intressant dag med styrgruppen där mycket av diskussionerna handlade om kopplingen till deras konstruktionsprocess och att få saker gjorda i tid. Gruppen tyckte att Lean-introduktionen gav en bra bild där de kunde ta med sig många lärdomar – spännande att följa den fortsatta utvecklingen. Mer information har marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.

 • Ett oerhört viktigt steg

  Ledare · Annica Larsson Ahlstedt · Utvecklingschef · Södra Cell Mörrum · 2018-11-30

  Vi har utmanats via och kämpat med Produktionslyftet i ett och ett halvt år och det ska erkännas att det gått både fram och tillbaka. Det var mycket arbete i början för att prata oss samman och bestämma vad vi verkligen ville. Styrgruppsarbetet var intensivt med representanter från både våra fackföreningar och brukets ledningsgrupp. Efter vissa möten kändes det som ”Yes, där har vi nyckeln!” – för att vid nästa möte uppleva förvirring igen. Men det är nog så det ska vara. Hade det varit lätt hade det inte behövts 18 månader för att ta detta viktiga steg.

  Läs Annicas ledare här!
 • Flödeseffektivt hela vägen till fakturering

  Artikel · 2018-11-30

  DeltaNordic arbetar med lösningar inom avancerade elektriska och elektroniska system. Med ett uttalat fokus på enstycksflöde trots en komplex och varierad produktion har de på bara några år skapat en positiv trend. Visionen var att gå från köpstopp till all time high på två år – efter 18 månader var de där!

  Läs mer om DeltaNordic!
 • Inspirationsfilmer om digitalisering

  Notis · 2018-11-29

  Tillväxtverket har tagit fram sex olika företagsfilmer som går ut på att lyfta fram goda exempel på företag som ligger i framkant med sitt digitaliseringsarbete. Tanken är att inspirera andra företag som inte kommit lika långt med sin digitalisering att ta nästa steg. Här kan du kan inspireras av företag som Lundqvist Trävaru, Unibap, Volvo Penta/MVV, TePe, Fristad Plast och Axelent. I filmerna blir nyttan med digitalisering/automation/automatiserade processer konkret och tydlig – se dem här! Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

 • edig – till och med bättre än förväntat

  Notis · 2018-11-23

  Den 7 november lanserades edig, den webbaserade och flexibla kunskapsplattformen som erbjuder samlade utbildningsmöjligheter för industrin. Medverkade gjorde bland andra Martin Hedman, VD för IUC Sverige, som ur ett IUC-perspektiv förklarade hur viktigt det är med digitalisering och den kunskapsbrist som finns för att ta nästa steg, en utmaning som edig möter. Läs mer enligt nedan eller kontakta sandra.mattsson@ri.se.

  Läs mer om edig

Partner

Intressenter och finansiärer