• Fullt hus om Tonsjö

  Notis · 2018-10-15

  Den 10 oktober stod Rikard Skogh från Siemens på scenen när Scanautomatic genomfördes på Svenska Mässan i Göteborg. Rickard hade en mycket intressant presentation om digitalisering och ägnade bland annat en stor del av tiden om hur framåt det tidigare Produktionslyftsföretaget Bror Tonsjö är. Det är en imponerande resa företaget gjort och intresset var stort – det var fullt i publiken! Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.

 • Lätt att göra rätt

  Notis · 2018-10-10

  Rosendal Trädgårds önskan var under flera år att arbeta smartare, inte hårdare – men de visste inte hur. Genom Produktionslyftet fick de hjälp med detta, att det ska vara ”lätt att göra rätt”. Svinnet har minskat både i bageri och cafét, de letar inte lika mycket längre och har fördelat ut material så det står nära där det behövs. De har fått en bättre teamkänsla och samarbete mellan avdelningarna, bättre kommunikation både internt och mot kund. Trots högintensiv sommar så har det gått bättre än någonsin! Mer information har charlotte.wikholm@produktionslyftet.se.

 • Trädplantering i Mörrum

  Notis · 2018-10-08

  I slutet av september var det trädplantering på Södra Cells massabruk i Mörrum under ledning av platschef Stefan Sandberg. Trädet symboliserar arbetet med Lean, som fortsätter att utvecklas om det vattnas och rås om. Planteringen skedde i samband med avslutet av deras resa med Produktionslyftet som ett avstamp för det kommande arbetet utan Produktionslyftets ”reseledare”. Mer information har lars.danielsson@produktionslyftet.se.

 • Vinna-vinna-vinna

  Ledare · Jenny Bramell · Regionsamordnare · Produktionslyftet · 2018-09-28

  I vår gemensamma utmaning att stötta och bidra till att Sverige blir ett verkligt smart industriland kommer IUC-bolagen och Produktionslyftet allt närmare varandra – till företagens nytta. Har begreppet ”vinna-vinna-vinna” någonsin varit mer passande?

  Läs Jennys ledare här
 • ”Vi både är och har det bättre”

  Artikel · 2018-09-28

  Nya kunder, nya medarbetare, ny organisation, nya lokaler … Går det att göra en Produktionslyftsresa under sådana förhållanden? Avslutsmötet hos Brigo i Mölndal i slutet av augusti 2018 visade att det inte bara går, det kan rent av vara en fördel!

  Läs mer om studien här!
 • Engagemang och motivation på Kabe

  Notis · 2018-09-27

  Den 25 september var det coachningsdags hos Kabe i Tenhult. Under två workshoppar fick produktionsledare och teamledare spela Lean-spel och träna på problemlösningsmetodik. Störningar kopplade till nyckeltal prioriterades och ett nytt sätt att tänka började etableras. Mer information har tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.

 • Dags för cirkulär ekonomi

  Notis · 2018-09-18

  Nu ställer industrin om till en cirkulär ekonomi – det var temat på det inspirationsseminarium som genomfördes den 18 september på Mälardalens högskola i Västerås. Bland föreläsarna fanns Dan Carlsson, Anna-Karin Jönbrink och Sasha Shahbazi från Swerea IVF, Dag Duberg från Tarkett och Ann-Sofie Granzell från CirEko. Ett 15-tal personer hade anmält sig till det högaktuella seminariet som på ett naturligt sätt knyter an till Lean, vilket också Dan lyfte i sin presentation. Sedan förklarade Anna-Karin och Sasha hur företag kan skapa lönsamhet med utgångspunkt från den cirkulära ekonomin och Dag berättade därefter om ”Att se guld och gröna skogar där andra ser avfall”. En mycket inspirerande halvdag som följdes upp med ett motsvarande eftermiddagsarangemang i Köping. Mer information har dan.carlsson@produktionslyftet.se.

Finansiärer och intressenter

Partner