• Dags för cirkulär ekonomi

  Notis · 2018-09-18

  Nu ställer industrin om till en cirkulär ekonomi – det var temat på det inspirationsseminarium som genomfördes den 18 september på Mälardalens högskola i Västerås. Bland föreläsarna fanns Dan Carlsson, Anna-Karin Jönbrink och Sasha Shahbazi från Swerea IVF, Dag Duberg från Tarkett och Ann-Sofie Granzell från CirEko. Ett 15-tal personer hade anmält sig till det högaktuella seminariet som på ett naturligt sätt knyter an till Lean, vilket också Dan lyfte i sin presentation. Sedan förklarade Anna-Karin och Sasha hur företag kan skapa lönsamhet med utgångspunkt från den cirkulära ekonomin och Dag berättade därefter om ”Att se guld och gröna skogar där andra ser avfall”. En mycket inspirerande halvdag som följdes upp med ett motsvarande eftermiddagsarangemang i Köping. Mer information har dan.carlsson@produktionslyftet.se.

 • Nyttig flödeskartläggning

  Notis · 2018-09-12

  I början av september kartlade VBG Truck Equipment i Vänersborg sitt värdeflöde vilket inledddes med en kort genomgång av olika begrepp som cykeltid, takttid och genomloppstid samt vad i kedjan som är värdeskapande och hur variation i operationernas cykeltider påverkar lager och genomloppstid. Kartläggning visade nyttan av att gå ut ”på golvet” och se hur saker och ting fungerar i verkligheten. Bilden är från ett tidigare Lean-spel. Mer information har markus.lundgren@produktionslyftet.se.

 • Automation Expo i Luleå

  Notis · 2018-09-11

  Det var ett utomordentligt väl genomfört Automation Expo den 3 september i Luleå för PILARs pilotprojekt automationsutmaningen i Robotlyftet. Kontaktperson Anders Högström är klart värd att lyfta med sin återkoppling kring de 110 personer som deltog varav omkring 70 från olika företag. 15 företag ställde ut på själva expot. På intresselistan anmälde sig 12 personer från 10 små och medelstora företag – kul! Huvudansvarig för PILAR är Martin Hedman, VD för IUC Sverige, och det är Tillväxtverket som finansierar projektet. Kontakter där är Jens von Axelson och Björn Langbeck. På bilden Produktionslyftets Lean-coach Anders Sörqvist med kollega Jennie Söderlind från iTid. Mer information har anders.hogstrom@iucnorr.se.

 • Utvecklar ledarskapet

  Notis · 2018-09-07

  Cogra i Älvängen strax utanför Göteborg har etablerat sin plan framåt efter sin 18-månadersresa med Produktionslyftet med fokus operatörsunderhåll för att minimera driftstörningar. Inom företaget har kommunikationen och en ökad förståelse av företagets utmaningar förbättrats under Lean-resan. Att tänka i flöden och driva förbättringar på ett mer strukturerat arbetssätt har blivit mer självklart i organisationen. De ser en stor potential framöver och har anställt fyra nya medarbetare. De kommer dessutom att utveckla ledarskap i företaget och kommer med detta i åtanke medverka i Produktionslyftets ledarskapsutbildning. Mer information har roger.lundin@produktionslyftet.se.

 • ”Var öppen och tänk utanför boxen”

  Notis · 2018-09-05

  Acron i Anderstorp har precis påbörjat sin resa med Produktionslyftet med en tydlig inriktning som kräver både samsyn, tid och engagemang – vilket de är väl medvetna om. Några nyckelfraser från introduktionen av arbetet var ”jobba smartare, inte hårdare”, ”vara öppen och tänka utanför boxen” och ”att alla vet det de behöver veta och har förstått. Allt tyder på en lika spännande som intressant resa! Mer information har malin.erikson@produktionslyftet.se.

Finansiärer och intressenter

Partner