Snart når vi 100 kurser Lean!

Ledare · Tuula Bergqvist · Utbildningsansvarig Produktionslyftet · 2017-10-31

Produktionslyftets gemensamma kurser har genom åren fokuserat på att göra skillnad för företagen i deras systematiska förbättringsarbete, både på operativ nivå och på ledningsnivå. Detta har gett mycket goda resultat och det finns ett fortsatt stort intresse bland företag och myndigheter att utbilda sina anställda och ledare inom Lean Produktion. Bara i år kommer vi att genomföra fem kurser och nästa år når vi kurs nummer 97 – allt närmare den magiska gränsen 100!

Sedan starten har vi utbildat cirka 2 100 deltagare från cirka 450 olika företag, myndigheter och organisationer. Initialt fanns det ingen egentlig efterfrågan från industrin – företagen efterfrågar inte det de inte känner till – men vår övertygelse var att detta var viktigt. När vi 2006, alltså ett år innan Produktionslyftet startade, genomförde den första kursen i Lean produktion hade vi svårt att fylla platserna och de flesta deltagarna kom från företag i Chalmers nätverk.

Inledningsvis var tanken att inrikta kursen mot verkstadsindustri. Det har dock visat sig, utan vår egentliga påverkan, att organisationer från andra verksamheter långt från verkstadsindustrin söker sig till utbildningen, såsom myndigheter men även den gröna näringen (skogsindustri) liksom processindustri och energibolag. Idag kan vi konstatera att utbildningen i Lean produktion har blivit en institution.

Våra kursutvärderingar visar genomgående på att deltagarna är mycket nöjda med kursen och att majoriteten av dem rekommenderar kursen till andra. Detta är en kurs som gör skillnad både för den enskilde kursdeltagaren och för verksamheten, där många företag skickar deltagare till kursen år efter år. I utbildningen ingår ett större projektarbete vid den egna verksamheten som gör att deltagarna under pågående utbildning får möjlighet att påbörja eller bli direkt delaktiga i det pågående Lean-arbetet i den egna organisationen.

Vid genomförandet av kursen har vi levt efter Lean-principen ”Go to gemba”, det vill säga gå dit där verksamheten bedrivs. Därför har det varit viktigt att förlägga kurserna över hela landet och genomföra dem i samverkan med andra högskolor, såsom Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Luleå tekniska universitet (LTU). Idag genomför vi dessutom kurser i Lean produktionslogistik, Lean Kata och Lean ledarskap och med Produktionslyftets parter diskuterar vi nya utbildningar, såsom digitalisering kopplad till Lean produktion. Tillsammans arbetar vi för att möta den tillverkande industrins och övriga företags behov av att förstå de möjligheter och utmaningar som utvecklingen medför.

Tuula Bergqvist · Utbildningsansvarig Produktionslyftet · Chalmers Professional Education

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer