Ledare · Thomas Björkman • Energimyndigheten
Avdelningen för Energieffektivisering • Programansvarig för PFE · 2014-08-28

På ett stort stålföretag ringde driftspersonal till kontrollrummet: Det är för lågt tryck på kylvattnet! Trycket höjdes, stålet producerades vidare, alla nöjda. Här fanns ett energiteam som bad att få titta på konsekvenserna, vilket ansågs onödigt när produktionen fungerade bra. För att göra en lång historia kort så analyserades kostnaderna för pumpdriften för kylvattnet från älven vid det förhöjda trycket.

På årsbasis innebar det ökade kostnader för el på 1 300 000 kronor, ökat slitage och fler underhållsstopp oräknade. I kontrollrummet var de inte medvetna om detta; det finns förstås inte någon attesteringsfunktion för osynliga kostnader.

Energislöseriet syns inte, visualiseras inte och de flesta företag i Sverige vet inte hur deras energianvändning ser ut eller hur de kan minska slöseriet. Det de inte vet om, eller har metoder för att arbeta med, blir heller inte gjort när det är mycket att göra. Det måste vara lätt att göra rätt (ännu svårare är att upptäcka systemeffekter och möjliga samarbeten med andra). Energimyndighetens arbete syftar ofta till att medvetandegöra företagen om slöseriet, hitta metoder och förbättra produkter för minskad energianvändning. Inom det framgångsrika programmet för energieffektivisering i industrin, PFE, har vi arbetat med införande av energiledningssystemet ISO 50 001. Företag som valt att integrera detta i styrningen av företaget, satt mål, börjat mäta och skaffa verktyg som behövs har nått stora förbättringar.

För alla som håller på med Lean är det uppenbart att det är samma sätt att arbeta på. Det här har förstås vi på myndigheten och de som arbetar med Produktionslyftet upptäckt. De första stegen mot samarbete är redan tagna genom att utbildningspaket tagits fram och pilotutbildningar getts. Nu tror vi att de som arbetar med energieffektivisering på ett framgångsrikt sätt kan gå vidare i effektiviseringsarbetet med Lean-metoder och att företag som redan är duktiga på Lean kan hitta fler sätt att upptäcka och begränsa slöseriet genom energi som indikator. Vad vi vet är att för att nå framgång krävs nötande, kunskap, verktyg och vilja att lära – men framför allt viljan att förändras.

Thomas Björkman • Energimyndigheten
Avdelningen för Energieffektivisering • Programansvarig för PFE

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer