”Det här är fantastiskt roligt”

Artikel · 2013-02-28

Produktionslyftet har under programmets gång breddats mot att inte ”bara” inrikta sig på traditionell tillverkningsindustri. Vi har redan arbetat med exempelvis tryckerier samt ett antal företag inom byggsektorn. Ett av de sistnämnda är Hedareds Sand & Betong AB, som inledde sitt arbete vid enheterna i Hedared och Bollebygd i september 2012.

Hedareds Sand & Betong är ett familjeägt företag som enkelt beskrivet arbetar med betong inom olika användningsområden. De har egna grus- och bergtäkter och är därmed självförsörjande på ballastmaterial. Produktionsenheter finns i Hedared och Bollebygd med produkter inom bygg och utomhusmiljöer. Vi besökte Bollebygd, där de förädlar ballastmaterial samt producerar plattbärlag och stödmurssystem.


Till vänster Thorbjörn Stigson, platschef vid Hedareds Sand & Betong i Bollebygd, tillsammans med enhetens Lean-koordinator Emil Larsson.

Företaget påbörjade sitt arbete med Produktionslyftet sensommaren 2012 och de har etablerat pilotgrupper både i Hedared och i Bollebygd. I Bollebygd är det Emil Larsson som är företagets Lean-koordinator och han har också deltagit i Produktionslyftets Lean-kurs på 7,5 högskolepoäng, en av totalt tre deltagare från företaget. När platschefen Thorbjörn Stigson på Bollebygdsenheten frågade om Emil ville gå kursen nappade han direkt.

– Det var en mycket bra kurs, en riktig ögonöppnare, säger Emil. Föreläsaren Jan Lindér gav en verklig aha-upplevelse, även om det tog en dag eller två att smälta.

I Produktionslyftets upplägg ingår det att företaget ska skicka minst två deltagare till kursen. Att Hedareds valt att skicka ytterligare en person är bara ett tecken på allvaret i den satsning de nu gör.


Tydlighet; tavlor finns uppsatta på alla avdelningar. ”Lathund till dom” … som ”ströar”, inom produktionen av plattbärlag.

– Vi har ett bra stöd från ledningen, inga hinder från något håll, säger Thorbjörn. Alla är överens om att det får ta den arbetstid som krävs, det är helt klart ett prioriterat område.

Enligt den första planen skulle arbetet inledas med en pilotgrupp i Hedared, men de insåg snart att de ville ha en grupp i Bollebygd också. Sagt och gjort; pilotgrupper etablerades inom byggelement i Hedared och plattbärlag i Bollebygd. Arbetet med förbättringsgrupper inleddes i november.

– Idag har vi totalt fyra förbättringsgrupper på plats, säger Thorbjörn. De representeras av den administrativa avdelningen, spisavdelningen, elementfabriken och plattbärlagsavdelningen. Faktum är att vi i dagarna firar vårt 100e genomförda förbättringsförslag!

Introduktionen till de 15 medlemmarna i Bollebygds förbättringsgrupp genomfördes av Emil, som liksom Thorbjörn ingår i företagets styrgrupp för Lean-satsningen. Här fick han tillfälle att berätta för en majoritet av enhetens 25-tal medarbetare om företagets vision. Som alltid inför kommande förändringar så fanns det en del skeptiker, men även en hel del positiva reaktioner.

– Visst står arbetet för en stor förändring, det är ingenting att sticka under stol med, säger Thorbjörn. De ska vänja sig vid att de själva kan förändra, kan påverka. Samtidigt är det ingen som ”fixar allt” åt dem, utan de har mycket mer eget ansvar nu.

I styrgruppen finns alla avdelningar och nivåer av företaget representerade. Tillsammans inledde de arbetet med att etablera en samsyn och ”brainstormade” kring principer och filosofier – något som resulterade i mängder av postit-lappar. Därefter fick var och en i gruppen prioritera tre alternativ var för att utkristallisera de viktigaste.

– Det var intressant att alla var tämligen överens om att en lärande organisation var det viktigaste, säger Emil. Alla insåg vikten av att både kunna dra nytta av den kunskap som finns och vara öppen för nytt!


Rundvandring i fabriken med Thorbjörn, Hans Reich från Produktionslyftet och Emil.

Även Thorbjörn menar att det är en nyckelfaktor för företaget, speciellt med tanke på att de i produktionsavdelningarna har som mål att minst halva styrkan ska kunna alla moment.

– Därför är det så viktigt att lyfta känslan av att vi gör det här tillsammans, säger Thorbjörn. Vi är en liten grupp och är därför ganska känsliga. Med en breddning får vi en betydligt stabilare organisation och mindre känslig produktion.

Med i gruppen är även Anders Wallerius, fackordförande i Bollebygd. Både Emil och Thorbjörn menar att det är viktigt att han är med, inte bara för sina infallsvinklar utan också för att skapa engagemang. Vid tiden för vårt besök var han tyvärr inte på plats.

– Det är viktigt att framhålla att facket inte har något emot detta arbete även om åsikter i sakfrågor kan skilja sig åt, säger Thorbjörn. Diskussionen är viktig och vi samtalar på en helt annan nivå idag.

I sammanhanget är informationsspridningen också avgörande för att skapa samsyn och engagemang, varför de ”tjuvstartat” med daglig styrning. För Bollebygdsenheten är det ett effektivt sätt att få ut informationen brett. Alla i produktionen samlas två minuter vid tavlan varje morgon klockan 06:00, snabbt och effektivit. Det ger samordning då de lyfter dagens mål och stämmer av bemanningen.


En förbättringstavla, vackert placerad bakom ett exempel på företagets eget mursystem.

– Tidigare saknade vi ett forum för att sprida information och för att synkronisera våra aktiviteter, säger Emil. Det gäller att hålla tavlan aktiv och uppdaterad, men det känns kanonbra.

De blev också inspirerade av det studiebesök som genomfördes hos ett tidigare Produktionslyftsföretag, Mastec Components i Ulricehamn. Där använder de mycket visuell styrning, samtidigt som de betonade vikten av att ta det lugnt.

– Vi tyckte att de hade kommit långt, men de hade faktiskt bara ett pilotområde, säger Emil. Min första tanke var ”Herregud, är det så här lång tid det kommer att ta?” Det är dock en bra lärdom att ha med sig i det dagliga arbetet.

Emil menar att det efter kursen, som han avslutade i januari, och med styrgruppsarbetet känns lite som att ligga ett halvt steg före. Risken finns att han vill gå för snabbt fram. Även Kristofer Samuelsson, som sitter i företagets lednings- och ägargrupp och tillika är Lean-koordinator för hela företaget, reflekterar över tidsåtgången. Han erkänner att Lean-arbetet tar mycket mer av hans arbetstid än vad han först trodde, men konstaterar samtidigt att det måste få ta den tid det tar.

– En anledning är att jag som Lean-koordinator för hela företaget inte vill bromsa utvecklingen i förbättringsgrupperna, säger Kristofer. Just nu känns det därför viktigt att försöka hålla jämna steg med alla grupperna och snabbt besvara frågor, städa undan hinder etcetera för att allt ska löpa på så bra som möjligt.

Närmast i arbetet kommer en introduktion till Lean för alla medarbetare inklusive legospel och presentation med avstämning av produktionssystemet. Detta är redan avstämt i ledningsgruppen och förbättringsgrupperna, men nu är det dags att etablera det hos resten av medarbetarna.


Murstenar som väntar på vidare transport.

– Vi ligger på lite olika ”Lean-nivåer” beroende på vem du talar med, säger Thorbjörn. Emil ligger längst fram i vår grupp, sedan Anders Wallerius och jag, därefter de övriga. Det i sig innebär dock en stor potential; när alla har fått samma förutsättningar så känns det som att vi kommer att kunna åstadkomma fantastiska saker!

En viktig del av arbetet är att behålla det stora engagemang och intresse som finns menar Kristofer. De har hört talas om ”besvikelsens dal” när den första Lean-euforin har lagt sig och vill att den ska bli så grund och kort som möjligt.

– Samtidigt är vi lyckligt lottade hos oss med både Lean- och produktionsansvariga i alla grupperna som verkligen brinner för Lean, säger Kristofer. Den här satsningen skulle inte varit möjlig utan dem!

Som Emil avslutningsvis konstaterar: Ju mer vi arbetar med Lean, ju mer inser vi att det finns att göra … Men han konstaterar också:

– Det här är fantastiskt roligt!

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer