300 omställningsintervjuer med industriella SMF

Notis · 2023-04-18

IUC Sverige har presenterat en tredje rapport om hur Sveriges små och medelstora industriföretag arbetar med hållbarhet. Intervjuer med 300 företag över hela landet ger en inblick i industrins utmaningar och möjligheter.

89 procent av de intervjuade företagen uppger att de har utvecklingsbehov i verksamheten, och 74 procent av företagen i denna grupp upplever ett behov av att effektivisera sin produktion.

Läs mer hos IUC Sverige →

 

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer