40 % kortare ställtider

Notis · 2011-09-30


När Momento i Flen kom tillbaka från semestern i augusti så blev det som alltid ett abrupt uppvaknande, något som de dock snabbt kom över. En workshop kring ställtidsreduktion planerades och genomfördes med lyckat resultat; via enkla förändringar i processen kunde de korta ställtiderna med hela 40 %. Mer information har jan.linell@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer