5S-arbete hos Elos Medical

Notis · 2009-11-28

Hos Elos Medical i Timmersdala har de haft en genomgång av 5S-material med den personal som ska ansvara för arbetet. I inledningsfasen kör de 3S i ett pilotområde, där Lean-koordinatorerna även beslutade om mindre investeringar för att ytterligare förbättra arbetet. Mer vet anders.hugnell@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer