5S från kontor till produktion

Notis · 2008-06-28

Produktionslyftets Lean-coacher genomförde teoriavsnittet samt fotograferade utvalda pilotområden inom 5S hos Rapid Granulator i början av juni. Inte färre är sex olika områden fick prova på 5S-aktiviteter under dagen, från kontor till verkstäder och produktion. Mer vet peter.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer