5S och ställtider hos Växjöplast

Notis · 2016-03-31

De senaste träffarna hos Emballator Växjöplast har fokuserat på ställtider och arbete med spridning av 5S-arbetet från pilotgruppen. I samband med analysen av ställtider så framgick det tydligt att ordning och standard på tillbehör och kringutrustning saknades, vilket initierade en pilotgrupp med fokus på 5S. Detta arbete har nu standardiserats och spridit sig från formspruta till kontor och konferensrum.

I arbetet med ställtider har samsynen kring utmaningar fått effekt, kompetensen kring ställtider har spridits över skiften och flera nya standarder har tagits fram i gruppens utvecklingsarbete. Ett sexmånaders mål sattes för ställtider och målet nåddes i mars – efter sex månader! Mer vet tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer