5S-start för ny produktionschef

Notis · 2009-01-28

Hos Nimo-Verken i Hova har de nu dragit igång 5S-arbetet med den nya produktionschefen som började i början av januari. Arbetet sker först i den rostfria avdelningen med två arbetsplatser i pelarsvets/montering och i plåtlinjen. Med utgångspunkt från företagets kärnvärden i produktionssystemet har övningarna avlöpt planenligt. En viktig punkt är att de driver det fortsatta arbetet vidare på egen hand, vilket de nu gör med 5S-arbetet. Bilden visar VD Timo Taiminen och Produktionslyftets Birgitta Öjmertz. Mer vet peter.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer