5S-uppföljning och spridning

Notis · 2013-05-31

Hos Kitron i Jönköping följde de i april upp sitt 5S-arbete där de har nått bra resultat i pilotområdet. De är även igång med arbetet att sortera och systematisera i ytterligare ett flöde.

De har tagit fram standarder gällande både produktion och kontor, där de även skapat ett ”pilotkontor”. Företagets ledning från Norge var imponerade av enhetens framsteg och bilden visar ”före/efter” med frilagda lagerhyllor. Mer information har tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer