Nyheter från Produktionslyftet

Produktionslyftets samtliga nyheter →
 • Introduktion till grönt förbättringsarbete

  Notis · 2022-12-06

  Är du intresserad av att komma igång med grönt förbättringsarbete? Tillsammans med flera industriföretag har forskarna Martin Kurdve, RISE, och Monica Bellgran, KTH, tagit fram en introduktionsfilm för grön kaizen – Lean förbättringsarbete med fokus på hållbarhet och kvalitet. I filmen presenteras en konkret metodik för arbetet som syftar till att åstadkomma gröna förbättringar och samtidigt skapa ett brett engagemang inom organisationen.

  Se introduktionsfilmen →

 • Avslutsseminarium hos Richardssons Verktygsservice

  Notis · 2022-11-22

  Den 10 november genomfördes avslutsseminarium på Richardssons Verktygsservice AB i Västervik, som under de senaste två åren har arbetat med Produktionslyftets utvecklingsprogram.

  – Nu har vi ett fantastiskt utgångsläge och en bra plattform för fortsatt utveckling, säger Niklas Ejdersjö, vd på Richardssons Verktygsservice. Inflödet av beställningar har ökat, samtidigt som vi som företag har blivit bättre och mer flexibla än tidigare.

  Läs mer om avslutet på Richardssons
 • Film från seminariet om grönt förbättringsarbete

  Notis · 2022-11-22

  Vid Produktionslyftets frukostseminarium den 18 november diskuterade vi hur Lean och agila arbetssätt kan användas för att driva ett strategiskt hållbarhetsarbete som samtidigt ger ny kraft till innovationer och ständiga förbättringar. Verkstadsbolaget Stoeryd AB medverkade och berättade om hur de arbetar för att inkludera alla anställda i sitt hållbarhetstänk och gröna förbättringsarbete.

  Se filmen från seminariet →

 • Stabil grund i en föränderlig värld

  Ledare · Birgitta Öjmertz, programdirektör Produktionslyftet · 2022-10-27

  Nu känns det verkligen att hösten har kommit, med regn och grått väder samtidigt som det som vanligt är mycket som händer så här års. Skillnaden är dock mycket stor jämfört med vad vi för några år sedan uppfattade som normalt.

  Vi lever i en osäker tid på många plan. Kopplat till pandemin började vi prata om behovet av beredskap på ett sätt som vi inte gjort innan och med det allvarliga omvärldsläget har detta byggts på, nu senast med energikris, hög inflation och räntehöjningar. Samtidigt pågår en stor omställning i industrin för att klara klimatmålen – ett arbete som bara har börjat.

  Läs Birgitta Öjmertz ledare
 • Produktionslyftet och Bror Tonsjö på Lean Forum

  Artikel · 2022-10-27

  Den 12-13 oktober arrangerade Lean Forum sin klassiska årskonferens, denna gång på Geelys konferenscenter Uni3 på Lindholmen i Göteborg. Produktionslyftet var på plats och medverkade med ett seminarium där Bror Tonsjö berättade om sin utvecklingsresa.

  – Genom att hela tiden testa nya vägar framåt har vi succesivt avdramatiserat förändringsarbetet och jag upplever att det nu är en naturlig del av vår företagskultur, säger Clas Tengström.

  Läs mer om seminariet på Lean Forum

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer