Med oss får ditt företag kraft att förändra!

Med oss får ditt företag kraft att förändra!

Med oss får ditt företag kraft att förändra! Genom Produktionslyftet får ni stöd för att utveckla företagets och medarbetarnas inneboende förmåga – förbättring och förnyelse för stärkt konkurrenskraft.

Läs vad företagen åstadkommit

Läs vad företagen åstadkommit

Läs vad företagen åstadkommit

Kompetensutveckla dig med Produktionslyftet

Kompetensutveckla dig med Produktionslyftet

Kompetensutveckla dig med Produktionslyftet

Vilka företag i din region har medverkat?

Vilka företag i din region har medverkat?

Vilka företag i din region har medverkat?

Läs om våra kommande aktiviteter

Läs om våra kommande aktiviteter

Läs om våra kommande aktiviteter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa inte vad som händer i Produktionslyftet
– prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa inte vad som händer i Produktionslyftet
– prenumerera på vårt nyhetsbrev

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider
 • Utstakad resa mot digitalisering

  Notis · 2021-03-04

  I Eskilstuna har Eepab – Eskilstuna Elektronikpartner AB – haft avslut efter sin genomgång av Produktionslyftets Fördjupningsprogram. De ska i en mindre skala testa förändringsdrivet förbättringsarbete, förmofligen i någon form av pilotgrupp, och engagerat hela företaget i uppdateringen av deras handbook kring värderingar etcetera (Eepab 2.0). Företaget har som många andra drabbats hårt av corona vilket gjort att delar av arbetet blivit flyttade eller genomförts på länk, men på det hela taget har de tagit till sig de olika delarna på ett bra sätt med att få samtliga anställda med på samma nivå och stakat ut resan på vägen mot digitalisering via Digitala stambanan i samarbete med Produktion2030 och PiiA. Mer information har Niklas Olsson.

 • Engagemang och förändringsvilja

  Notis · 2021-03-02

  Abetong Vislanda S i Vislanda har ett ordentligt driv i arbetet. I början av februari genomfördes en mycket bra värdeflödesanalys där de tog fram sex olika värdeflöden. Dessa kommer de att arbeta vidare med genom att analysera dem på egen hand och bryta ner dem till mer hanterbara flöden inför nästa träff. Personalen är verkligen engagerade och visar på en stor förändringsvilja. Mer information har Christian Silvasti.

 • Sök till Svenska Leanpriset 2021!

  Notis · 2021-02-26

  Från februari till och med april är det möjligt att söka till Svenska Leanpriset för 2021! Alla företag och organisationer (hela eller delar av) med verksamhet i Sverige och som arbetar med Lean-tänkande är välkomna att söka, något som flera Produktionslyftsföretag anammat under tidigare år. Svenska Leanpriset delas ut årligen på Lean Forums konferens som i år arrangeras i oktober. För mer information och anmälan klicka här!

 • Lean produktion 7,5 högskolepoäng

  Notis · 2021-02-23

  Denna kurs på 7,5 högskolepoäng är en del av grunden til Produktionslyftet. Vi har genomfört den sedan starten av programmet och den är obligatorisk för alla som vill genomföra vår 18-månaders utvecklingsresa. Lean består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi. Nästa kursstart är den 13 april i Luleå – anmäl dig här!

 • Förändringsarbete med automationsperspektiv

  Notis · 2021-02-23

  Nu lanserar Produktionslyftet i samverkan med Robotlyftet Startprogram med inriktning mot automation. Att löpande förbättra er verksamhet i den riktning framtiden fordrar kräver att du och dina kollegor investerar tid och kraft för att skapa samsyn kring era viktigaste utmaningar. Med Lean som grund arbetar vi för att öka förmågan att medvetet och hållbart driva förändring och förnyelse i den riktningen. Startprogrammen riktar sig till tillverkande små och medelstora företag som genomfört en förutsättningsstudie inom Robotlyftet, men inte gått vidare och sökt en automationscheck – information och anmälan hittar du här. Mer information har också Lars-Gustaf Gustafsson.

 • Missa inte vårens digitala seminarieprogram!

  Notis · 2021-02-23

  Vi fortsätter under våren 2021 med våra uppskattade digital inspirationsseminarier med det övergripande temat ”Kraft att förändra”. Som vi har vant oss vid så genomförs seminarierna som digitala frukostmöten, vilket har visat sig väldigt populärt.

  Mer information och anmälan

Partner

Intressenter och finansiärer