AFA Försäkring anslår medel till Produktionslyftet

Notis · 2013-08-30


 

3 000 000 kronor har tilldelats Produktionslyftet vid Swerea IVF för att ta fram och testa ett upplägg för att lyfta arbetsmiljöfrågor tydligare i programmets metodik. Metodiken kommer att utprovas i utvalda pilotföretag.

– Tanken är att vi ska arbeta för att få in arbetsmiljödelarna tydligare i vår metodik, berättar Produktionslyftets programdirektör Birgitta Öjmertz. Med medlen från AFA Försäkring får vi möjlighet att bredda verksamheten ytterligare.

Syftet med projektet är att i förändringsprocesser och implementering av Lean stärka integreringen av arbetsmiljöperspektivet genom att systematiskt utveckla och integrera arbetsmiljöperspektivet i Produktionslyftets förändringsmetodik ”Sneda vågen”. En praktisk handledning med illustrerande exempel för företagen ska också tas fram, och kunskaper och erfarenheter kommer även att spridas till bland andra Produktionslyftets Lean-coacher.

Caroline Jarebrant är ergonom och industriforskare vid Swerea IVF och en av dem som står bakom ansökan. Caroline kommer även att vara drivande i arbetet.

– Arbetsmiljöfrågor ska inte hanteras isolerat utan behöver ingå i företagens ordinarie produktionsutveckling och förändringsprocess, säger Caroline Jarebrant.

Projektet förväntas leda till positiva effekter för såväl medarbetare som verksamheten i form av produktionsflexibilitet, bättre arbetsmiljö vad gäller till exempel variation i fysisk och mental belastning och i förlängningen bättre hälsa, färre arbetsskador och arbetssjukdomar samt minskad sjukskrivning. Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer