Aktiv inledning hos E.ON i Upplands Väsby

Notis · 2017-02-28

Nu har E.ON Värmeproduktion startat Produktionslyftet med sin fjärde enhet. Efter rivstart med Lean-introduktion var det en engagerad styrgrupp som sedan i mitten av februari kartlagt fakta i processen för ”underhållsåtgärd från upptäckt till anläggning åter i drift”. Många i styrgruppen är själva delaktiga i detta arbete till vardags vilket gav mycket bra diskussioner och utbyte mellan drift- och underhållsrepresentanter.

Vid sammanfattningen konstaterades stor potential i att satsa på att skapa rätt förutsättningar för att göra rätt från början i detta ofta komplicerade arbete. En bra dag i samsynens tecken! Mer information har kalle.persson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer