Aktiva grupper hos Indexator

Notis · 2008-10-28

I slutet av augusti analyserades resultaten från Indexators självutvärdering, dels i grupper, dels i helgrupp. Både resultaten och diskussionerna gav viktig input till arbetet med företagets produktionssystem. Indexator har redan en hel del befintligt material kring visioner och strategier, vilket utgör ett utomordentligt startmaterial för arbetet. Gruppen var mycket aktiv under dagen och de planerar att ha ett delutkast av produktionssystemet framtaget till dess ett Lean-spel ska genomföras med alla anställda. Mer vet tobias.mullins@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer