Återkoppling från seminarium med Furhoffs Rostfria

Tack för din medverkan vid Produktionslyftets frukostseminarium med Furhoffs Rostfria den 27 januari. Vi hoppas att presentationen och samtalet gav dig nya insikter och inspiration för utveckling. Nedan finner du filmen från seminariet samt presentationsmaterialet.

Frågor? Välkommen att kontakta Annika Nilsson, annika.nilsson@ri.se.

Kommande seminarium – Rototilt den 31 mars

Rototilt® Group AB i Vindeln gick in i Produktionslyftets utvecklingsprogram under 2008 och etablerade en bra grund i sitt Lean-arbete. Verksamheten växte snabbt och de insåg snart att de skulle behöva bygga en ny fabrik för att möta kundernas efterfrågan. En fabrik som stöttade deras nya arbetssätt och principer. Vid seminariet berättar Rototilt om hur de förberedde för en ny fabrik genom att genomföra förändringar och förbättringar i den befintliga anläggningen.

Läs mer och anmäl dig till seminariet med Rototilt →

Separata inbjudningar kommer som vanligt till samtliga seminarier. Vi ses!

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer