Välkommen till höstens aktiviteter

Under hösten arrangerar Produktionslyftet ett antal seminarier och utbildningar med inspiration och kunskap kring bland annat förändringsarbete, Lean och hållbarhet. Vi vill också passa på att tipsa om de teknikworkshoppar som arrangeras av Produktion2030. Seminarierna och workshopparna är kostnadsfria och genomförs via webbsändning.

Ta del av utbudet nedan – hoppas att vi ses!

Låt dig inspireras och ta del av erfarenheter från företag som har utvecklat sin verksamhet med hjälp av Produktionslyftet. Under hösten möter vi Abetong, DeltaNordic samt Dörr & Portbolaget.

Hållbarhet i fokus på Abetong

Seminarium · den 1 oktober 2021

Paul Karlsson, fabrikschef Vislanda, och Torbjörn Nilsson, chef för strategiska projekt, berättar om A-betongs förbättringsarbete med fokus på hållbarhet och säkerhet.

Mer information och anmälan →

DeltaNordic – förändringsförmåga

Seminarium · den 29 oktober 2021

Marcus Edholm, Site Manager på DeltaNordic Sweden AB, delar sina erfarenheter från att bygga förändringsförmåga över tid.

Mer information och anmälan →

Utveckling på Dörr & Portbolaget

Seminarium · den 3 december 2021

Johan Ahlin, vd och ägare, och David Ahlin, marknad/försäljning och ägare, berättar om hur de med Produktionslyftets hjälp har gjort för att flytta fokus från akuta problem till långsiktig utveckling.

Mer information och anmälan →

Produktionslyftet erbjuder ett brett utbud av kurser för kraft att förändra mot en hållbar industri. Ta ditt ledarskap till en ny nivå, eller varför inte inleda ditt företags Lean & Green-resa på allvar?

Förändringsledare och coach

Utbildning · start den 5 oktober 2021

Kursen vänder sig till coacher och blivande coacher i Produktionslyftet samt förändringsledare i företag som arbetar i linje med Produktionslyftets principer. Kursen omfattar sex halvdagar och en heldag med föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

Mer information och anmälan →

Lean & Green

Utbildning · start den 14 oktober 2021

Denna kurs erbjuder träning i ett miljöförbättringsverktyg som framgångsrikt testats på ett antal företag. Kursen omfattar fyra halvdagar med föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

Mer information och anmälan →

Lean produktion 7,5 hp Södertälje

Utbildning · start den 24 november 2021

Kursen ger förståelse för strategier och principer inom Lean produktion och vänder sig till dig som arbetar i en organisation som överväger en Lean affärsstrategi. Den ger även en grund för fortsatta studier av hur världsledande företag som arbetar enligt Lean bedriver sin verksamhet.

Mer information och anmälan →

Genom teknikworkshoppar ger det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 företag och forskare möjlighet att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter. Workshopparna innehåller kunskapstillförsel från aktuella forskningsprojekt, dialog och gruppdiskussioner.

Tjänstefiering – så kan du öka värdet i dina affärer
6 oktober 2021
Mer information och anmälan →

Automatisering av materialflöden, logistik, montering och paketering
13 oktober 2021
Mer information och anmälan →

Smart industri med utgångspunkt i människans behov – enkla digitala lösningar
21 oktober 2021
Mer information och anmälan →

Bättre effektivitet genom tydlighet i nyckeltalssystem
9 november 2021
Mer information och anmälan →

Starta resan mot cirkulär ekonomi
18 november 2021
Mer information och anmälan →

Vad krävs för att implementera digital teknik och säkrare underhåll?
30 november 2021
Mer information och anmälan →

Ökad flexibilitet genom smart automatisering – från inköp och lager till slutmontering och leverans
1 december 2021
Mer information och anmälan →

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer