11 april 2022 · Läs på webbsidan

Industrins viktiga roll i omställningen

Vi upplever just nu en omvälvande tid där pandemin har avlösts av kriget i Ukraina, med ofattbart mänskligt lidande och geopolitiska konsekvenser som är svåra att överblicka. Samtidigt måste vi fokusera på den gröna omställningen, som blir allt mer brådskande.

Industrin påverkas i hög grad av förändringarna i omvärlden men har på samma gång en viktig roll att spela när vi ska ta oss an de utmaningar som ligger framför oss. För att kunna bidra med en positiv förändringskraft måste vi samverka och hjälpa varandra – nu är det extra tydligt att ensam inte är stark.

Läs Birgitta Öjmertz ledare →

Falks Metall investerar för framtiden

Falks Metall i Gnosjö tillverkar metallkomponenter i en avancerad produktionsprocessen som kräver hög kunskapsnivå hos medarbetarna. Företaget satsar därför kontinuerligt på utbildning och olika utvecklingsprojekt.

Läs mer om Falks Metall →

Medarbetarengagemang förbättrar flödet på Willo

Under våren avslutar Willo i Växjö Produktionslyftets utvecklingsprogram, där de bland annat har fokuserat på att förstärka sitt medarbetarengagemang och kvalitetsarbete. Insatserna har gett bra resultat och flera positiva sidoeffekter.

Läs mer om Willo →

Nytt stöd för deltagande i utvecklingsprogram

För ett begränsat antal företag med upp till 100 anställda erbjuder Tillväxtverket en subvention på upp till 150 000 kronor för deltagande i Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsprogram. Programmet är väl beprövat och syftar till utveckla bolagets konkurrenskraft och förmåga till förnyelse. Produktionslyftet erbjuder hjälp med ansökan.

Läs mer och ansök →

Se filmen från seminariet med Ingelsten & Co

Ingelsten har lagt om sin affärsmodell och ökat omsättningen betydligt – de bygger upp en ny organisation som är anpassad för fortsatt tillväxt och ökat engagemang.

Vid ett seminarium den 25 mars berättade Ingelsten om hur de med hjälp av Produktionslyftet har vänt en negativ trend och nu själva styr sin utveckling.

Se filmen från seminariet →

Del av Husqvarna vann monteringspris

Svenska Monteringspriset 2022 gick till en arbetsgrupp på Husqvarna AB.

– Pristagarna har under lång tid och i tydlig riktning arbetat för att utveckla företagets processer och genom detta ökat sin förmåga att påverka sin egen framtid, säger Produktionslyftets Birgitta Öjmertz, som delade ut priset.

Läs mer om vinnaren →

BraunAbility integrerar grönt förbättringsarbete

Webbsänt seminarium · 2022-04-22

Produktionslyftet arbetar för att stödja utvecklingen av en hållbar industri och integrerar nu det gröna perspektivet på ett tydligare sätt. Möt BraunAbility i Stenkullen, som berättar om hur fokus på hållbarhet har skapat ny drivkraft i utvecklingsarbetet.

Mer information och anmälan →

Stark förbättringskultur lyfter Permobil i Timrå

Webbsänt seminarium · 2022-06-17

Permobil i Timrå var tidigare en bortglömd del av den globala koncernen, men är nu ett besöksmål för produktionsintresserade från hela världen. Stommen utgörs av engagerade medarbetare, en långsiktig strävan mot gemensamma mål och en levande förbättringskultur.

Mer information och anmälan →

Förändringsledare och coach

Utbildning · start 2022-05-11

Kursen vänder sig till coacher och blivande coacher i Produktionslyftet samt förändringsledare i företag som arbetar i linje med Produktionslyftets principer.

Mer information och anmälan →

Höstens Lean-kurser

Utbildning · hösten 2022

I samarbete med Leancentrum på KTH och Chalmers erbjuder Produktionslyftet utbildning inom Lean produktion och Lean ledarskap. Välkommen att anmäla dig till höstens kurser.

Mer information och anmälan →

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer