Namn Organisation
Totalt 0 deltagare

Norrlandskonferensen 2024

Umeå den 1 februari

Grön omställning och hållbarhet kräver snabbfotad förändringsförmåga. På Norrlandskonferensen sprider vi erfarenheter och inspiration från norrländska företag som framgångsrikt har arbetat med Lean, logistik och planering för att möta dagens utmaningar.

Norrlandskonferensen är ett samarbete mellan Lean Forum, Produktionslyftet, det regionala utvecklingsbolaget IUC Norr, Plan och Bygglyftet, och genomförs med stöd av iTid. Programmet innehåller flera presentationer och tid för nätverkande och utbyte av erfarenheter. Dagen avslutas med middag på kulturhuset Väven i Umeå.

Program

Programmet innehåller föreläsningar och diskussioner om bland annat förbättringsarbete, grön omställning och ledarskap. Bland annat:

  • Rototilt – Stärkt förbättrings- och förnyelseförmåga med Produktionslyftet
  • SCA Pulp & Containerboard – Ständiga förbättringar för att skapa värde
  • Boliden Rönnskär – Ledarutveckling, förändringsledning och kompetens
  • Hitatchi Energy – Energilager och smart styrning
  • ApoEx – Förbättringsarbete i praktiken
  • AIT – Automatiserade materialhanteringslösningar
  • Nåiden Bygg Infra och Bygglyftet – Träningsprogram för byggbranschen
  • Thoraxkliniken Umeå – Få med chefer och medarbetare på förändringsresan
  • Komatsu Forest – Steg mot klimatneutral verksamhet

Det fullständiga programmet hittar du här →

Välkommen!

Frågor?

Kontakta Matilda Höök – matilda.hook@itid.se

Praktisk information

Datum: Torsdag den 1 februari 2024
Tid: Klockan 08:30 till 17:00 · Lägg till i kalender
Plats: P5 Väven, Storgatan 46 i Umeå · Karta

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer