24 februari 2021 · Läs på webbsidan

Utveckla för framtiden, häng med oss i vår!

Efter att under förra året fokuserat på att ställa om för att möta pandemins utmaningar är det nu dags att vi alla tar nästa steg och också blickar längre fram. För att dra vårt strå till stacken vill vi inspirera och bidra till er utveckling på flera sätt och vi har nu samlat vårens utbud i Produktionslyftet.

I vår seminarieserie Kraft att förändra vill vi inspirera till förbättring och förnyelse i svensk industri. I Startprogram bidrar vi till små och medelstora företags förändringsarbete i praktiken – i en genomtänkt riktning utifrån era egna viktigaste utmaningar.

För att ni ska bygga er egen förmåga ännu starkare har vi våra utbildningar i Produktionslyftets metodik för förändringsledare, Lean & Green och kursomgång 105 i vår kurs i Lean Produktion. Plus naturligtvis, som alltid, våra 18-månaders Utvecklingsprogram för företag av alla storlekar. Låt oss nu alla bygga för framtiden!

Läs mer här →

Missa inte vårens digitala seminarieprogram!

Vi fortsätter under våren 2021 med våra uppskattade digitala inspirationsseminarier med det övergripande temat ”Kraft att förändra”. Som vi har vant oss vid så genomförs seminarierna som Zoom-digitala frukostmöten, vilket har visat sig väldigt populärt.

Mer information och anmälan →

Förändringsarbete med automationsperspektiv

Nu lanserar Produktionslyftet i samverkan med Robotlyftet Startprogram med inriktning mot automation. Att löpande förbättra er verksamhet i den riktning framtiden fordrar kräver att du och dina kollegor investerar tid och kraft för att skapa samsyn kring era viktigaste utmaningar.

Med Lean som grund arbetar vi för att öka förmågan att medvetet och hållbart driva förändring och förnyelse i den riktningen. Startprogrammen riktar sig till tillverkande små och medelstora företag som genomfört en förutsättningsstudie inom Robotlyftet, men inte gått vidare och sökt en automationscheck – information och anmälan hittar du här. Mer information har också Lars-Gustaf Gustafsson.

”Förändringsledare och coach” öppen för anmälan

Kursen ”Förändringsledare och coach” startar den 11 mars med total sju digitala träffar och vänder sig till coacher samt förändringsledare i företag som arbetar i linje med Produktionslyftets principer. Du kan ha ett formellt chefskap, ett ansvar för att driva förändring eller en konsultativ roll.

Några kommentarer från tidigare deltagare: ”Den gav jättemycket och dessutom tillfälle för mig och min kollega att coacha varandra – väldigt kul, väldigt nyttigt!” ”Tiden mellan kurstillfällena gav bra tid för reflektion med hemuppgifter, att smälta vad som sagts och göra något konkret av det.” Kursen genomförs via Zoom och kostar 14 500 kronor exklusive moms. Sista anmälningsdag är den 23 mars – anmäl dig här! Mer information har Annika Nilsson.

Lean & Green – en kurs för nästa steg i Lean-arbetet!

Lean & Green är en påbyggnadskurs i gröna Lean-verktyg för dig som vill bygga och utveckla en hållbar organisation. I kursen används förbättringsverktyget Green Performance Map för miljö- och resurseffektiviseringar som också hjälper till att hitta möjligheter för en mer cirkulär ekonomi. Kursen genomförs på distans och börjar den 11 mars. För program och anmälan klicka här – mer information har Martin Kurdve.

Lean produktion 7,5 högskolepoäng

Denna kurs på 7,5 högskolepoäng är en del av grunden till Produktionslyftet. Vi har genomfört den sedan starten av programmet och den är obligatorisk för alla som vill genomföra vår 18-månaders utvecklingsresa.

Lean består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet.

Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi. Nästa kursstart är den 13 april i Luleå – anmäl dig här!

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer