17 juni 2021 · Läs på webbsidan

Produktionslyftsloggen – Peter Johansson

Hur ser produktionens roll ut framöver? Det är uppenbart när övriga delar av samhället är kraftigt påverkat av pandemin och dess efterverkningar att mycket av det som ger driv, tillväxt och fungerar som motor i ekonomin är tillverkningen. Teknikföretagens konjunkturprognos kring ekonomi, utveckling och företagens del av det hela är att vi klarat oss relativt väl jämfört med övriga delar världen. Vi är välpositionerade i de globala industriella värdekedjorna.

Som jag ser det kommer produktionen att spela en ännu större roll framåt. Det finns en stark koppling till själva produkten – produktutveckling och produktion har alltid varit en del av svensk producerande industris styrka. Se bara på Scania, deras starka koppling mellan produkt, FoU och produktion är vad som gör dem starka. Denna koppling blir än viktigare framöver med skiftningen till cirkulära affärsmodeller, mer komplexa produkter och den anpassning av produktionen som detta kräver.

Läs Peter Johanssons logg från den 16 juni →

”Det svåra är inte att säga vad som ska göras, utan att göra vad man säger”

Hundratals företag har deltagit i Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsprogram med stor framgång. Richard Berglunds kommande bok ”Från förändringsprojekt till förändringskultur” ger dig möjlighet att ta del av lärdomarna från deras uthålliga förändringsarbete till gagn för det gemensamma bästa: Företaget, kunderna, medarbetarna, ägarna och samhället i stort.

Dessa erfarenheter har giltighet långt utanför Produktionslyftet, det handlar inte ”bara” om traditionella, tillverkande industriföretag utan här finns exempel från vitt skilda branscher. Mer information har Richard Berglund.

Läs hela artikeln om nya boken här →

Planera för höstens kurser nu

Produktionslyftet erbjuder ett brett utbud av kurser för kraft att förändra mot en hållbar industri. Ta ditt ledarskap till en ny nivå, eller varför inte inleda ditt företags Lean & Green-resa på allvar? Med en förhoppningsvis pandemifri höst tror vi att utbildningarna kommer att vara populärare än någonsin – se till att boka din plats redan nu!

Läs mer och boka →

Industriell transformation för klimat och konkurrenskraft

Med drygt 100-talet anmälda deltagare välkomnade Produktionslyftets Jenny Bramell till frukostseminariet ”Industriell transformation för klimat och konkurrenskraft” den 8 juni med professor Monica Bellgran. Monica inledde med att transformation handlar om förändring nu men mot en okänd position, om att operera i det okända. Det är inte något som är lätt att förutsäga förutom att det innebär ett radikalt nytt läge, samtidigt som det är en möjlighet att uppfinna den nya framtiden.

Läs mer om seminariet här →

Hög potential hos Stoeryd

Stoeryd AB i Tranås inledde sitt nystartade arbete med Produktionslyftet med en inspirerande heldag i maj. Det är tydligt att det finns stor vilja och starkt driv att ta stora steg – att potentialen finns där var de fullkomligt enade om. Mer information har David Andersson.

Starkt utvecklingsintresse hos Presso

Presso AB i Skillingaryd visade fortsatt i slutet av maj ett starkt intresse av att starta Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsresa med inslag av automation. De inledde med en mycket bra presentation av företagets vision, mål och riktning. Det finns också ett intresse av att söka automationscheck. Mer information har Tomas Wigerfelt.

Engagerade medarbetare med Lean-introduktion

Laserstans TechPro i Svedala har precis slutit avtal med Produktionslyftet med avtalsskrivning och uppstart. Ett bra möte har redan genomförts med engagerade medarbetare och en Lean-introduktion med ledningen kommer att arrangeras i slutet av juni, med fortsatt arbete planerat efter semestern. Mer information har Bengt Gebert.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer