22 december 2021 · Läs på webbsidan

Birgitta Öjmertz, programdirektör på Produktionslyftet.

Vi är redo att utmanas

Vi på Produktionslyftet vill bidra till att lösa de stora samhällsutmaningarna, där industrin är en viktig pusselbit. Företagen måste samtidigt säkerställa sin konkurrenskraft, vilket kan innebära att de behöver byta affärsmodell, lägga större fokus på kompetensförsörjning eller lägga om sin produktion.

Vi vill möta företagen där de står i sina utmaningar och hjälpa dem att navigera framåt på ett sätt som gynnar det enskilda företaget, men som också bidrar till en hållbar utveckling.

Läs Birgitta Öjmertz ledare →

Martin Kurdve driver Produktionslyftets arbete med hållbarhetsfrågor.

Grönt förbättringsarbete vässar Produktionslyftets erbjudande

Produktionslyftet har under lång tid haft hållbarhet på agendan men satsar nu på att tydliggöra och förstärka denna aspekt genom att lyfta in grönt förbättringsarbete i företagsprogrammen.

– Den förändring som vi inom Produktionslyftet vill se, och som vi menar kan innebära stora fördelar för det enskilda bolaget, är att hållbarhetsaspekterna integreras i hela företagets verksamhet, säger Martin Kurdve, forskare på RISE och coach i Produktionslyftet.

Läs mer om det gröna förbättringsarbetet →

Seminarier i efterhand

Under hösten har vi genomfört seminarier tillsammans med Abetong, DeltaNordic och Dörr & Portbolaget, där företagen har berättat om sina utvecklingsresor. Inspelningar av samtliga seminarier finns tillgängliga på vår webbplats om du vill ta del av dem i efterhand.

Produktionslyftets filmer →

Boktips till julledigheten

Produktionslyftets senaste bok Utveckling av egen kraft av Richard Berglund (fotot ovan) är tillsammans med flera andra titlar publicerad på vår webbsida. Där kan du utan kostnad läsa direkt på skärmen eller hämta pdf-version av böckerna.

Produktionslyftets böcker →

Mattias Svensson, Ulrik Gustavsson, Peter Johansson, Jörgen Johansson, Tom Nielsen, Hans Leandersson, Günter Sand (coach) och Lisa Johansson.

Lyckat startprogram på Sahlins

Sahlins Sweden i Holsljunga utvecklar och tillverkar produkter och metoder för kabelnätsbyggnation. Företaget har nyligen avslutat Produktionslyftets startprogram, där de bland annat har fokuserat på att öka kundnyttan och minska slöserier i produktionen. Med stöd av Produktionslyftets metodik fortsätter de nu att driva ett hållbart förbättrings- och förnyelsearbete.

Läs Sahlins egen nyhet om Produktionslyftet →
Kontakta Produktionslyftets coach Günter Sand →

Science Week den 2-6 februari

Den 2-6 februari arrangeras samhällsforumet Science Week av Södertälje Science Park tillsammans med bland andra KTH, Scania, AstraZeneca och Södertälje kommun. Produktionslyftet medverkar i två seminarier – ett om hållbar produktion hos SME den 3 februari, och ett om hållbar digitalisering med Lean den 4 februari.

Syftet med Science Week är att skapa intresse och engagemang kring hållbarhet. Alla aktiviteter under veckan är kostnadsfria, välkommen att delta!

Hållbar produktion hos SME den 3 februari →
Hållbar digitalisering med Lean den 4 februari →

Mattias Spångberg, kvalitets- och miljöchef, och Jens Petersson, vd på GLS Laserstans, satsar på på det nya projektet Ekolyftet.

Ekolyftet hjälper industribolag att utveckla hållbar produktion

Det nya Produktionslyftsprojektet Ekolyftet ska stärka kompetensen kring hållbarhetsfrågor och ge tillverkande företag möjligheter att utveckla en mer hållbar produktion. Ett av de första företag som går in i Ekolyftet är GLS Laserstans i Gnosjö, som tidigare har medverkat i Produktionslyftets 18-månadersprogram.

Läs mer om Ekolyftet →

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer