29 maj 2020 · Läs på webbsidan

Under förra veckan upplevde vi tekniska problem med vårt utskickssystem – vissa mottagare fick detta nyhetsbrev flera gånger medan andra inte fick det alls. Felet är nu åtgärdat och vi ber om ursäkt för eventuellt besvär.

Från Produktionslyftsloggen den 27 maj, Dan Carlsson

Vi har sedan några veckor tillbaka dragit igång en hel del spännande initiativ för att inom Produktionslyftet kunna erbjuda fortsatt bra utbildning och coachning men då i högre grad på distans. Det finns flera olika verktyg som vi provar, typ Teams och Zoom, med en hög grad av deltagarinvolvering med mindre ”breakout rooms” och konkluderande diskussioner. Det tar lite tid att vänja sig, det ska erkännas, och ibland är tekniken inte med oss helt men det blir allt bättre och bättre.

Läs mer här →

Tid för en framtidssäkrad industri

IUC Sverige spelar en viktig roll för Produktionslyftet med fem IUC-bolag som regionala noder i programmet och det nationella samordningsansvaret för det regionala arbetet. Sedan nyår är Thomas Nilsson VD och med ett hållbarhetstänk i grunden ser han samordningen mellan Produktionslyftet och andra aktörer som en möjlighet till ett komplett erbjudande för framtidens industri, mycket med avstamp i återstarten efter Coronakrisen.

Läs artikeln om IUC Sverige →

Möjlighet att delta i Startprogram

Det finns ett fåtal platser kvar till Produktionslyftets Startprogram ”förändringsarbete med digitaliseringsperspektiv”. Med Lean som grund arbetar vi för att öka förmågan att medvetet och hållbart driva förändring och förnyelse och frågor kring omställning mot digitalisering kommer att vävas in i helheten. Erbjudandet vänder sig till små och medelstora företag där vi gärna ser att företaget medverkat i Kickstart innan. Insatsen riktar sig till företag som inte tidigare medverkat i Digitaliseringslyftets coachningsprogram (Indigo, KickstartGo eller Produktionslyftet 4.0). Kostnaden för företaget är 10 000 kronor där Tillväxtverket utöver detta bidrar till ett värde av 55 000 kronor.

Mer om Produktionslyftets Startprogram →

Metodikutveckling för distanscoachning

Med tanke på pandemin har Produktionslyftet intensifierat arbetet med metodikutvecklingen för distanscoachning. Vi har tidigare varvat coachning på plats hos en del företag med telefon- och Skypemöten, men nu utvecklar vi distanscoachningen mot en ny nivå. Med våra tidigare erfarenheter samt erfarenheter från exempelvis Produktion2030s distansgenomförda teknikworkshoppar så utvecklar vi metodiken ytterligare.

De utmaningar vi ser är bland annat hur det går att skapa interaktion på distans och vilka tekniska lösningar som är mest lämpliga. Dessa frågor går till viss del hand-i-hand och kommer att vara i fokus den närmaste tiden då vi ytterligare utvecklar vår förmåga att coacha på distans. Mer information har Malin Hallin.

Söker ni nya möjligheter inom Smart industri?

Move to 4.0 är ett europeiskt samarbete för att hjälpa företag att utveckla sitt arbetssätt runt Smart industri. Som företag erbjuds ni vara med i två webbinarier kring utmaningar och möjligheter med Smart industri. Webbinarierna äger rum den 9 juni och den 25 augusti. Ett antal företag kommer sedan väljas ut för att få hjälp med att ta fram sin färdplan kring detta. Anmäl dig här – mer information har Mikael Andersson.

Driv och uppföljning i Anderstorp

Hos Ingelsten & Co i Anderstorp har styrgruppen ett starkt driv, de ser lösningar och också genomför mycket. De har bland annat tagit fram en digital liggare för offertprocessen vilket ger dem möjlighet till mätning och uppföljning. För uppföljning av nya ordrar har de tagit fram en ny tavla som nu är i bruk. Mer information har Malin Erikson.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer