26 juni 2020 · Läs på webbsidan

Från Produktionslyftsloggen den 24 juni, Malin Hallin

Arbetsplatser som är å ena sidan mer produktiva och å andra sidan mer hälsosamma är ingen motsägelse. Kraften då alla medarbetare bidrar till verksamhetens utveckling blir enorm!

Läs mer här →

Lean-ledarskap för en säker arbetsmiljö i byggsektorn

Abetongs H-fabrik i Vislanda har – tillsammans med Produktionslyftet – nominerats till Årets Arbetsmiljöpris på Betonggalan hösten 2020. Heidelberg-koncernen, vilken bland annat omfattar sex Abetong-enheter runtom i landet, har valt att arbeta brett med Produktionslyftet. Även Kynningsrud Prefab och Contiga ingår i koncernen och har sedan tidigare varit engagerade i programmet.

Läs mer om Abetongs nominering här →

Produktionslyftsföretag finalist till Svenska Leanpriset

Nu har namnen på finalisterna till årets upplaga av Svenska Lenpriset presenterats, Lean Forums prestigefyllda utmärkelse. Det är med stolthet vi kan konstatera att ytterligare ett av ”våra” tidigare företag ingår i den exklusiva skaran: DeltaNordic Sweden AB i Östersund – grattis! Övriga nominerade är Stoneridge Electronics AB och Rolf Kullengren AB.

Läs mer om finalisterna här →

Lean-filosofi i Bjuv

Skruva Teknik i Bjuv har tagit till sig Lean-filosofin väldigt bra och jobbar brett i företaget. Pilotgrupperna har utvecklat ett samarbete som effektivt löser uppkomna problem i bland annat flödet och håller sina möten, daglig styrning, på ett sätt som de inte gjort tidigare. Styrgruppen och företagets gemensamma produktionstekniska förbättringsgrupp driver projektarbeten som kommer från bland andra pilotgrupperna och följs upp på visualiseringstavlor. Lean-koordinatorn, som för tillfället driver Lean-arbetet i pilotgrupperna på halvtid, känner ett stöd från styrgruppen. Fyra pilotområden har nu startats där endast en pilotgrupp återstår för att omfatta alla medarbetare i produktionen. 5S-arbetet drivs på kontinuerligt på flera arbetsplatser. Mer information har Roger Lundin.

Väl fungerande digital workshop i Nyköping

Hos Eberspächer Exhaust Technology Sweden AB i Nyköping fungerade det bra att genomföra en digital workshop. Företagets Lean-koordinator gjorde ett strålande jobb med att förbereda och hålla ihop genomförandet på plats; bra mikrofon och högtalare gjorde att de både kunde höra och höras bra. Företaget jobbar vidare i pilotområdet med fördjupad flödeskartläggningen och fokus på olika slöserier där också ett stort antal icke värdeskapande aktiviteter identifierades. Mer information har Pernilla Hanssen.

Kunskapsspridning – nytt nummer av Produktion2030s magasin

Ett nytt nummer av Produktion2030s magasin har just släppts där bland andra Produktionslyftets programdirektör Birgitta Öjmertz och Jenny Bramell, ansvarig för Produktionslyftets regionsamordning, medverkar. Läs om alla insatser som görs kring kunskapsspridning och industrins utmaningar med fokus på konkurrenskraften hos små och medelstora företag – här hittar du magasinet. Mer information har Birgitta Öjmertz.

Stort engagemang i spridningsarbetet hos Kynningsrud

Hos Kynningsrud Prefab i Uddevalla hade de i april en A3-utbildning med reella exempel och stort engagemang, vilket gav en bra start på spridningsarbetet och användning av A3 inom flera avdelningar. I slutet av maj var alla grupper igång med arbetet och en gemensam standard för uppföljningstavlor testas. Mer information har Bo Ericson.

Bra puls i Mora

Vid en distansavstämning i slutet av april hos FM Mattsson Mora Group diskuterades aktivitetsuppföljning för bättre puls. De har påbörjat arbetet med att dokumentera nya arbetssätt och arbetet flyter på bra. Under maj har projektgruppen tagit fram en handlingsplan för resurser i projektet och de arbetar med att standardisera arbetsmoment i flödet. Mer information har Marjo Särkimäki.

Stort intresse för förändringsarbete

Ingenjören, medlemstidningen för Sveriges Ingenjörer, har publicerat en artikel med rubriken ”Akut läge ökar intresset för att jobba med förändring”. Den bygger på en intervju med Produktionslyftets Lean-coach David Andersson där han menar att många företag nu visar intresse för att jobba med sitt förändringsarbete – både för att de har tid men också för att läget i många fall är akut. Läs hela artikeln här, mer information har David Andersson.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer