23 december 2020 · Läs på webbsidan

Från Produktionslyftsloggen den 22 december, Jenny Bramell

Snart är det dags att pusta ut efter en intensiv höst där vi ställt om det mesta i våra arbetssätt och aktiviteter. Det har gått bra tycker jag – faktiskt över förväntan! Inom Produktionslyftet har vi under hösten erbjudit en serie inspirerande seminarier i det digitala rummet. Under det övergripande temat ”Kraft att förändra” har vi diskuterat hur vi kan bygga en företagskultur som bejakar förändring, förbättring och förnyelse; hur vi får med medarbetarnas engagemang; hur vi kan leda för digital utveckling.

Läs mer här →

”Produktionslyftet har bidragit till medvind”

Med avstamp i ett förstärkt Startprogram inledde Recotech i Arboga sin 18-månadersresa med Produktionslyftet sommaren 2019. Trots tuffa tider och stora utmaningar kan de nu se tillbaka på en period med både ökad personal och orderingång och en nystart inför deras resa in i framtiden.

Läs mer om Recotech här →

Skapat kraft att förändra

Mellan juni och september medverkade Åive AB i Produktionslyftets Startprogram med dess metodik kring introduktion och inspiration till förändringsarbete och digitalisering. De fysiska träffarna genomfördes på Åives produktionsanläggning i Koskullskulle utanför Gällivare med VD och produktionspersonal. Arbetet har skapat en större kraft att förändra på enheten med insikter generellt om förändringsarbete och digitalisering. Mer information har Jennie Söderlind.

Läs mer om Åive här →

Återställning efter Covid-19

Den 10 november genomförde Produktion2030 sin årliga resultatkonferens, denna gång i digitalt format. Temat var ”Återställning efter Covid-19” och konferensen inleddes av vice programchef Johan Stahre samt programchef Cecilia Warrol, som konstaterade att vi inte kommer att kunna återgå till ”det normala” efter corona-krisen. Samtidigt framhöll Cecilia att vi nu har en chans att stanna upp och tillsammans reflektera över utmaningar och möjligheter.

Vid konferensen medverkade också Produktionslyftets Birgitta Öjmertz och Jenny Bramell under rubriken ”Ny kunskap och teknik samt möjligheter att testa”, mycket med fokus på de framgåmgsrika Teknikworkshopparna de driver i Produktion2030s regi. Konferensens innehåll fångades också upp på ett innovativt och illustrativt sätt av Frida Panoussis (FridaRit). Produktion2030 har tagit fram en mycket fin sammanställning av konferensen inklusive teckningar – läs den här! Mer information har också Birgitta Öjmertz.

Satsning på Lean framgång för Kynningsrud Prefab

I en tid som inneburit svåra prövningar för många industriföretag går Kynningsrud Prefab Uddevalla mot strömmen. Trots pågående pandemi är företaget på väg mot sitt bästa år någonsin. En målmedveten satsning på Lean genom Produktionslyftet har skapat positiva effekter i hela verksamheten.

– Det är nu vi på allvar ser alla de positiva effekterna av arbetet vi har lagt ner på att införa Lean-metodiken i vår verksamhet, säger företagets VD Nicklas Jarl, tillika medlem av Lean Forum Byggs styrelse. Det är en stor investering i både tid och pengar, men det har gett oss mycket mer än väntat.

På bilden ses VD Nicklas Jarl. Läs hela deras artikel här – mer information har även Produktionslyftets Lean-coach Bo Ericson.

Vårens digitala seminarieprogram under planering

Under hösten 2020 genomför vi en digital inspirationsseminarieserie med det övergripande temat ”Kraft att förändra”, seminarier som genomförs som Zoom-digitala frukostmöten. Närmast på tur har vi två seminarier med rubriken ”Att leda för digital utveckling”, dels den 9 december, dels den 11 december – klicka på datumen för mer i formation och anmälan. Båda dessa seminarier leds av Christian Silvasti, tidigare VD på Lagan Emballator Plast som vunnit flera priser och medverkat i otaliga Lean- och inspirationssammanhang. Idag arbetar Christian bland annat som coach inom Produktionslyftet.

Hela seminarieserien har varit väldigt uppskattad och välbesökt där exempelvis de två seminarier som genomförts med KTHs Johanna Strömgren och Carolina Jarenius med rubriken ”Att få medarbetarnas engagemang” lockade runt 150 deltagare! Nästa steg i seminarieserien är att bygga på tanken kring målrelaterad coachning med en gemensam målbild för utveckling och engagemang. Program för vårens seminarieserie återkommer vi till inom kort – håll dig uppdaterad via denna sida! Vill du veta mer så kontakta gärna Dan Carlsson.

”Produktionslyftet ger oss tid!”

Ja, så är det faktiskt enligt företaget Kallskänksgourmé; deras möten i Produktionslyftet ger dem tid att på ett fokuserat sätt analysera, dela med sig och driva utveckling tillsammans! Kallskänksgourmé är ett anrikt företag i Växjö som under flera decennier har levererat utsökta delikatesser till i första hand småländska gourmander.

Under 2019 var verksamheten inte hållbar längre och efter en konkurs köptes företaget upp av Einar Operating, som driver den nu elva personer starka styrkan på ett målinriktat och positivt sätt. Flera stora grepp har tagits gällande både produkter, kunder och samarbetsparter och sedan sommaren 2020 även ett strukturerat förändringsarbete tillsammans med Produktionslyftet. Klicka på länken nedan för en närmare presentation – mer information har även Malin Erikson.

Läs mer om Kallskänksgourmé →

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer