26 april 2023 · Läs på webbsidan

Tillsammans är vi starkare

Industrin påverkas fortsatt av omvärldsfaktorer som skapar osäkerhet och driver på förändringar av många slag. Samtidigt är industrin central för att hantera många av de utmaningar som vi står mitt i och inför. Om vi kan arbeta tillsammans så blir vi starkare och det är en devis som vi tror stenhårt på inom Produktionslyftet.

I detta nyhetsbrev visar vi exempel på hur olika former av samverkan skapar värde för industrin och samhället.

Läs Birgitta Öjmertz ledare →

IF Metall uppmärksammar utveckling på Stoeryd

Stoeryd AB i Tranås har precis avslutat Produktionslyftets 18 månaders utvecklingsprogram. Företagets arbete har varit framgångsrikt med bred förankring bland medarbetarna – något som uppmärksammades av IF Metalls Tidningen Info tidigare under våren.

– Trivseln har ökat, arbetsmiljön är bättre, vi synliggör och löser problem som dyker upp i stället för att gömma dem, säger Amra Memic, IF Metalls klubbordförande på Stoeryd.

Läs mer om resultaten på Stoeryd →

”Bruzaholm leder sin väg mot framtiden genom tillit och förtroende”

Bruzaholms Bruk deltar just nu i Produktionslyftets utvecklingsprogram och nyligen skrev tidningen Gjuteriet en artikel om deras förbättringsarbete.

I artikeln berättar vd Tove Frisk och produktionschef Marie Krantz bland annat om hur de arbetar för att bygga en attraktiv arbetsplats med sunt ledarskap, där medarbetarna känner sig bekväma att ta ansvar och får lov att uttrycka sina åsikter.

Läs mer om Bruzaholm →

Film från seminarium med Rototilt

Vid seminariet den 31 mars berättade Rototilt om hur de förberedde för en ny fabrik genom att genomföra förändringar och förbättringar i den befintliga anläggningen. Hur de arbetade med volymscenarier, principer för layouter och flöden samt snabba, utmaningsdrivna tester av produktionsupplägg och produktionsplanering.

Se filmen från seminariet →

Film från seminarium med Furhoffs Rostfria

Den 27 januari besökte vi Furhoffs Rostfria, det allra första företaget i Produktionslyftet. De berättade om hur de utmanar varandra att tänka kreativt och smart, och om hur de åstadkommer större utvecklingssteg. Samtidigt försöker de fylla dagarna med glädje, och deras grundsyn, ”se och tro på människans möjligheter”, vävs in i allt de gör.

Se filmen från seminariet →

Strategisk samverkan för industrins utveckling

Det finns ett stort utvecklingsbehov inom den svenska industrin, där företagens utmaningar ser olika ut i olika delar av landet. Produktionslyftet, IUC Sverige och Lean Forum startar nu ett långsiktigt samarbete som bland annat omfattar regionala konferenser med fokus på ökad omställningsförmåga.

– Tillsammans kommer vi arbeta för att höja företagens konkurrenskraft och förmåga att bidra till att lösa samhällsutmaningarna, säger Birgitta Öjmertz, programdirektör på Produktionslyftet. Med ett Lean-tänk i grunden vill vi stärka kraften att förändra och skapa effektiva och hållbara flöden genom medarbetarnas engagemang.

Läs mer om samarbetet →

300 intervjuer med industriella SMF

IUC Sverige har presenterat en tredje rapport om hur Sveriges små och medelstora industriföretag arbetar med hållbarhet. Intervjuer med 300 företag över hela landet ger en inblick i industrins utmaningar och möjligheter. Bland annat uppger 89 procent av företagen att de har utvecklingsbehov i verksamheten. 88 procent av respondenterna upplever att kompetensförsörjningen är viktig för verksamheten.

Läs mer hos IUC Sverige →

Ansök till Svenska Leanpriset 2023

Nu är det dags att ansöka till Lean Forums klassiska utmärkelse Svenska Leanpriset. Företag och organisationer inom alla branscher och verksamheter är välkomna att nominera sig själva fram till den 28 april. De tävlande granskas av en jury som utser ett antal finalister som bedöms vidare genom platsbesök. Den slutliga vinnaren utses och presenteras under Lean Forums årskonferens i oktober.

Läs mer hos Lean Forum →

Missa inte möjlighet till stöd för utvecklingsprogram

För ett begränsat antal företag med högst 100 anställda erbjuder Tillväxtverket en subvention på upp till 150 000 kronor för deltagande i Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsprogram. Stöd beviljas endast för kostnader under 2023 och för att hinna utnyttja denna möjlighet så är det nu hög tid att ansöka. Kör!

Läs mer och ansök →

Lean-konferens i Småland den 9 maj

Konferens · 2023-05-09

Snart är det dags för Lean-konferens i Småland med fokus på utveckling och ledarskap inom industrin. Konferensen arrangeras av Campus Ljungby (del av IUC-nätverket) i samarbete med Smålands Produktivitets­förening, Lean Forum och Produktionslyftet.

Konferensen riktar sig till industri- och teknikföretag och är relevant för flera olika befattningar på företagen, som till exempel vd, platschef och ledare inom hr, produktion och utveckling.

Mer information och anmälan →

Så bygger du en produktions­organisation med kraft att utveckla

Webbsänt seminarium · 2023-05-12

Hur skapar vi en produktionsorganisation som ger förutsättningar för lärande och utveckling? Välkommen till ett frukostseminarium där vi får ta del av hur industriarbete kan utformas för att ta tillvara och utveckla medarbetarnas kompetens, kreativitet och potential samtidigt som konkurrenskraften stärks.

Mer information och anmälan →

Lean produktion 7,5 hp

Södertälje · start den 14 juni 2023

Kursen ger en djupare förståelse för hur en verksamhet kan styras med Lean som strategi. Kursen arrangeras av KTH Leancentrum i samarbete med Produktionslyftet.

Mer information och anmälan →

Lean produktion 7,5 hp

Göteborg · start den 23 augusti 2023

Kursen ger en djupare förståelse för hur en verksamhet kan styras med Lean som strategi. Kursen arrangeras av Chalmers i samarbete med Produktionslyftet.

Mer information och anmälan →

Lean ledarskap 7,5 hp

Södertälje · start den 13 september 2023

Hur kan du som ledare utveckla din förmåga att leda förändringar och hållbar utveckling? Kursen arrangeras av KTH Leancentrum i samarbete med Produktionslyftet.

Mer information och anmälan →

Förändringsledare och coach

Distans · start den 26 september 2023

Kursen vänder sig till coacher och blivande coacher i Produktionslyftet samt förändringsledare i företag som arbetar med Produktionslyftets principer.

Mer information och anmälan →

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer