21 december 2022 · Läs på webbsidan

Att navigera i tidens ström

När jag skriver detta visar termometern på rekordlåga nivåer och så här års för det mina tankar till den klassiska juldikten Tomten – ”Midvinternattens köld är hård …”. Denna dikt ger mig både julkänsla och manar till reflektion, där tomten går och sköter sina sysslor samtidigt som han grubblar på livets mysterier.

”Tomten lyssnar och, halvt i dröm,
tycker sig höra tidens ström,
undrar, varthän den skall fara,
undrar, var källan må vara.”

(Viktor Rydberg, Ny Illustrerad Tidning 1881)

När ett nytt år står för dörren blir det naturligt att stanna upp och fundera över vad som har varit och vart tidens ström ska fara. De senaste åren har den stora strömmen inte styrt i önskad riktning, och vi ser även flera orosmoln framåt. Var och en kan vi ibland känna att tidens ström är så stark att vi inte orkar att stå emot, utan bara följer med.

Samtidigt har vi möjlighet att påverka det vi har i vår närhet. Vi kan bygga en verksamhet som har förmåga att hantera förändringar, att utvecklas på ett hållbart sätt och att bidra till en positiv samhällsutveckling.

Läs Birgitta Öjmertz ledare →

Henjo i Ljungby rustar för hållbar tillväxt

Verkstadsföretaget GLS Henjo upplevde en kraftigt ökad efterfrågan och tog steget in i Produktionslyftet för att förbättra kommunikationen, engagemanget och ledarskapet på företaget.

– Vi var inne i en expansiv fas och ville bygga ett bredare engagemang och en större delaktighet, säger Kalle Meijer, platschef på Henjo. Med engagerade kunder och en stadigt ökande efterfrågan så kände vi att potentialen fanns där, men att vi kunde arbeta på ett bättre sätt.

Läs artikel om Henjos utveckling →

Avslut hos Richardssons Verktygsservice

Den 10 november genomfördes det avslutande överlämningsmötet på Richardssons Verktygsservice AB i Västervik, som under de senaste två åren har arbetat med Produktionslyftets utvecklingsprogram.

– Nu har vi ett fantastiskt utgångsläge och en bra plattform för fortsatt utveckling, säger Niklas Ejdersjö, vd på Richardssons Verktygsservice. Inflödet av beställningar har ökat, samtidigt som vi som företag har blivit bättre och mer flexibla än tidigare.

Läs mer om Richardssons Verktygsservice →

Introduktion till grönt förbättringsarbete

Tillsammans med flera industriföretag har forskarna Martin Kurdve, RISE, och Monica Bellgran, KTH, tagit fram en konkret metodik för grön kaizen – Lean förbättringsarbete med fokus på hållbarhet och kvalitet. I en film presenterar RISE metodiken som syftar till att åstadkomma gröna förbättringar och samtidigt skapa ett brett engagemang inom organisationen.

Se introduktionsfilmen →

Seminarium om grönt förbättringsarbete

Produktionslyftets frukostseminarium den 18 november handlade om hur Lean och agila arbetssätt kan användas för att driva ett strategiskt hållbarhetsarbete som samtidigt ger ny kraft till innovationer och ständiga förbättringar. Verkstadsbolaget Stoeryd AB medverkade och berättade om hur de arbetar med hållbarhet och grönt förbättringsarbete.

Se filmen från seminariet →

Produktionslyftet på Norrlandskonferensen

Under 2023 arrangerar Lean Forum tillsammans med bland andra Produktionslyftet och IUC ett antal regionala konferenser där Norrlandskonferensen i Skellefteå är först ut den 9-10 februari. Temat är ”En framtid där vi bor” med erfarenheter från norrländska företag som framgångsrikt har arbetat med Lean, logistik och planering. Första dagen består av seminarier och andra dagen ägnas åt studiebesök.

Mer information och anmälan hos Lean Forum →

Seminarium med Furhoff

Webbsänt seminarium · 2023-01-27

Välkommen att ta del av Furhoffs inspirerande resa från starten med Produktionslyftet 2007, där de har gnetat på varje dag och hela tiden strävat efter att bli lite bättre. De berättar om hur de utmanar varandra att tänka kreativt och smart, och om hur de åstadkommer större utvecklingssteg. Samtidigt försöker de fylla dagarna med glädje och deras grundsyn, ”se och tro på människans möjligheter”, vävs in i allt de gör.

Mer information och anmälan →

Seminarium med Rototilt

Webbsänt seminarium · 2023-03-31

Rototilt® Group AB i Vindeln gick in i Produktionslyftet under 2008 och etablerade en bra grund i sitt Lean-arbete. Verksamheten växte snabbt och de insåg snart att de skulle behöva bygga en ny fabrik för att möta kundernas efterfrågan. En fabrik som stöttade deras nya arbetssätt och principer. Vid seminariet berättar Rototilt om hur de förberedde för en ny fabrik genom att genomföra förbättringar i den befintliga anläggningen.

Mer information och anmälan →

Förändringsledare och coach

Utbildning · flera starter under 2023

Kursen vänder sig till coacher och blivande coacher i Produktionslyftet samt förändringsledare i företag som arbetar med Produktionslyftets principer.

Mer information och anmälan →

Lean produktion 7,5 hp, Södertälje

Utbildning · start den 26 april 2023

Kursen ger en djupare förståelse för hur en verksamhet kan styras med Lean som strategi. Kursen arrangeras av KTH Leancentrum i samarbete med Produktionslyftet.

Mer information och anmälan →

Lean & Green

Utbildning · start den 30 maj 2023

Kursen erbjuder träning i ett verktyg för miljöförbättring som framgångsrikt har testats på ett antal företag. Kursen omfattar fyra halvdagar med föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

Mer information och anmälan →

Lean ledarskap 7,5 hp, Södertälje

Utbildning · start den 13 september 2023

Hur kan du som ledare utveckla din förmåga att leda förändringar och hållbar utveckling? Kursen arrangeras av KTH Leancentrum i samarbete med Produktionslyftet.

Mer information och anmälan →

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer