December 2023 · Läs på webbsidan →

Samverkan, delaktighet och tillit för positiv förändring

Min övertygelse är att samverkan och delaktighet är nycklar till långsiktig konkurrenskraft och hållbar utveckling. Vi behöver ha lagkrav och kontroller för att sätta en lägstanivå, men för att nå riktigt långt behöver vi också hitta allas engagemang och vilja till utveckling. Det gäller för att vi ska klara den gröna omställningen, både som företag och på samhällsnivå, och det gäller för att skapa säkra och trygga arbetsplatser.

Hur hittar vi då lösningar som kräver nya förhållningssätt och arbetssätt? Som kräver ändringar i produkter, materialval, produktionsprocesser och samarbetsformer – både på den egna arbetsplatsen och i relationen med kunder och partner?

Läs Birgitta Öjmertz ledare →

Olofsfors bygger stadig grund för framtiden

Band- och stålsproducenten Olofsfors AB utanför Nordmaling gick in i Produktionslyftet för att stärka sin långsiktiga konkurrenskraft. De är nu inne i fas två av programmet och har börjat arbeta med det första pilotområdet där de utvecklar produktionslinan för tvärjärn.

Läs artikel om Olofsfors →

Sundlings vann Industripriset Skaraborg

Vi säger grattis till Sundlings i Lidköping som vann årets upplaga av Industripriset Skaraborg. I sin motivering skriver juryn: ”Med tydlig vision, medvetna målsättningar och imponerande framåtanda har årets vinnare förmågan att både anpassa sig till marknadens behov och attrahera kunder på samma gång.”

Läs mer om utmärkelsen →

Lästips från Produktionslyftet

På Produktionslyftets webbsida kan du ta del av våra publikationer och så här i juletid vill vi särskilt tipsa om två böcker ...

Det svåra är inte att säga vad som ska göras, utan att genomföra det som har sagts. I boken Utveckling av egen kraft sammanfattar Richard Berglund insikterna från företag som har deltagit i Produktionslyftet.

Handboken Grön Kaizen MANUAL hjälper dig att komma igång och integrera miljöaspekter i ditt kontinuerliga förbättringsarbete. Författare är forskarna Monica Bellgran, KTH, och Martin Kurdve, RISE.

Trevlig läsning!

Seminarium med Stoeryd 15 december

Stoeryd har genomfört ett omfattande förändringsarbete inom Produktionslyftet. Vid frukostmötet berättade de om resultaten som bland annat innefattar ökat engagemang och delaktighet bland medarbetarna. Stoeryd nominerades till Svenska Leanpriset 2023.

Se filmen från seminariet →

Seminarium med Åkers Sweden 20 oktober

Vid frukostseminariet berättade Åkers Sweden om hur de har lyckats vända flera år av negativa resultat till svarta siffror. Deras ledord ansvar, samarbete och engagemang är alltid levande i förbättringsarbetet och ledardialogerna.

Se filmen från seminariet →

Lövånger Elektronik – från blandad produktion till värdeskapande i produktionsceller

Webbsänt seminarium den 9 februari 2024

”Elektronik när det måste fungera” – bild lånad från leab.se.

Välkommen till ett frukostseminarium där vi möter Lövånger Elektronik (LEAB), kontraktstillverkaren som genom smarta lösningar lyckas se likheter mellan till synes olika produkter. De berättar om vägen från stationsmontering till att producera i taktade celler. Vi får också en inblick i deras övergripande Lean-resa, där fabriken i Lövånger blev navet för arbetet i flera av företagets fabriker.

Medverkande är Mattias Eldborn, teknikchef på LEAB, och Staffan Larsson, verksamhetsutvecklare på iTid, coach i Produktionslyftet och tidigare platschef på LEAB. Seminariet modereras av Produktionslyftets Birgitta Öjmertz.

Mer information och anmälan →

Kommande regionala konferenser

De regionala industrikonferenserna som har arrangerats av regionala aktörer i samverkan med Produktionslyftet, IUC Sverige och Lean Forum har varit mycket uppskattade. Under nästa år genomförs ett antal konferenser över hela landet och först ut är Norrlandskonferensen i Umeå den 1 februari. Separata inbjudningar och mer information kommer under januari.

KTH Leandagen med exempel från Produktionslyftet

Den 31 januari genomförs den årliga konferensen KTH Leandagen som en del av Science Week Södertälje. Här har du möjlighet att ta del av inspirerande exempel från AstraZeneca, Scania samt Produktionslyftsföretagen Huddig AB och Konvex AB med flera. Alla aktiviteter under Science Week är kostnadsfria, välkommen att delta!

Mer information och anmälan →

Teknikworkshoppar med Produktion2030

Det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 arrangerar handfasta workshoppar om nya produktionsmetoder. Syftet är bland annat att tydligare involvera små och medelstora företag i forsknings- och innovationssystemen. Vårens program är publicerat med workshoppar kring områden som återvinning, bildanalys och 3d-printing med mera.

Mer information och anmälan →

Förändringsledare och coach

Distans · start den 23 januari 2024

Kursen vänder sig till coacher och blivande coacher i Produktionslyftet samt förändringsledare i företag som arbetar med Produktionslyftets principer.

Mer information och anmälan →

Lean produktion 7,5 hp – vårens starter i Luleå, Södertälje och Göteborg

Kursen Lean produktion ger en djupare förståelse för hur en verksamhet kan styras med Lean som affärsstrategi. Den omfattar fem tvådagarsträffar och ges av Luleå tekniska universitet, KTH Leancentrum och Chalmers i samarbete med Produktionslyftet.

Under våren har du följande möjligheter att delta:

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer