30 juni 2023 · Läs på webbsidan

Att se kartan på resan

Jag har alltid fascinerats av kartor – att se hela världskartan och att också kunna zooma in och titta på den del där jag befinner mig. När jag är ute och reser får jag en överblick över det som är närmast och lokalt, samtidigt som det går att se denna del av kartan i ett större sammanhang.

I överförd betydelse har vi ett behov av kartbilder i de förändringsresor vi gör i företag och organisationer. Var befinner vi oss och hur ser det ut där? Hur har vi tagit oss dit och vart vill vi? Vilka vägval har vi?

Läs Birgitta Öjmertz ledare →

Medarbetarengagemang och effektivare produktion på Presso

Presso i Skillingaryd utvecklar och tillverkar metallkomponenter, främst för kunder inom fordons- och tillverkningsindustrin. För att förstärka företagskulturen och effektivisera produktionen gick de in i Produktionslyftets utvecklingsprogram.

Läs mer om arbetet på Presso →

Modul i Kalix startar utvecklingsprogram

Under vecka 22 genomfördes en första workshop hos det nya Produktionslyftets­företaget Modul i Kalix. Modul är en helhetsleverantör av anpassade lösningar och detaljer i tunnplåt. Företaget hjälper sina kunder från idé till design, konstruktion, produktion, lackering, montering, emballering och logistik.

Läs mer om starten på Modul →

Skynda långsamt – insikter från en coach

Under hela sitt yrkesliv har Staffan Larsson arbetat inom olika typer av tillverkande industri. Allt från bearbetning av rostfria produkter, elektronikproduktion, livsmedels- och läkemedelsindustrin, till tillverkning av bygghissar och fjärrstyrda rivningsrobotar. Nu är han engagerad som coach inom Produktionslyftet – en roll där han hjälper företag att hitta och utveckla sin drivkraft till förändring.

Läs intervjun med Staffan Larsson →

Film från seminarium – produktions­organisation med kraft att utveckla

Hur skapar vi en produktionsorganisation som ger förutsättningar för lärande och utveckling? Frukostseminariet den 12 maj fokuserade på hur industriarbete kan utformas för att utveckla medarbetarnas kompetens, kreativitet och potential samtidigt som konkurrenskraften stärks.

Se filmen från seminariet →

Att leda med fokus på delaktighet

Webbsänt seminarium den 8 september 2023

Tove Frisk, Bruzaholms Bruk, och Anna Falk, Falks Metall. Foton Produktion2030, fotograf Erik Thor.

Välkommen till ett frukostseminarium där vi möter Bruzaholms Bruk, som nu är inne i Produktionslyftets utvecklingsprogram, samt Falks Metall, som genomförde utvecklingsprogrammet för snart 10 år sedan.

Gemensamt för de båda bolagen är att de har etablerat ett ledarskap som tydligt fokuserar på delaktighet. Ett ledarskap som skapar förutsättningar för medarbetarna att utvecklas i sina roller och ta större ansvar – vilket i sin tur ger kraft att kontinuerligt förbättra verksamheten samt attrahera och behålla rätt kompetens.

Mer information och anmälan →

Industridagen Mitt

Konferens · den 14 september 2023

Välkommen till en regional konferens för industrin i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Dagen arrangeras av IUC Z-GROUP och IUC Västernorrland i samarbete med Lean Forum och Produktionslyftet.

För mer information, kontakta Pontus Sandell, regionansvarig för Mellersta Norrland på Produktionslyftet.

Lean Forum 2023

Konferens · 17-18 oktober 2023

Lean Forums årskonferens fokuserar den här gången på hållbarhet, digitalisering, Lean och HR. Första dagen bjuder på föreläsningar och valbar fördjupning, den andra dagen heldags studiebesök eller workshop. Produktionslyftet medverkar i flera olika delar av konferensen, mer information kommer.

Mer information och anmälan →

Lean ledarskap 7,5 hp

Södertälje · start den 13 september 2023

Hur kan du som ledare utveckla din förmåga att leda förändringar och hållbar utveckling? Kursen arrangeras av KTH Leancentrum i samarbete med Produktionslyftet.

Mer information och anmälan →

Lean produktion 7,5 hp

Göteborg · start den 20 september 2023

Kursen ger en djupare förståelse för hur en verksamhet kan styras med Lean som strategi. Kursen arrangeras av Chalmers i samarbete med Produktionslyftet.

Mer information och anmälan →

Förändringsledare och coach

Distans · start den 26 september 2023

Kursen vänder sig till coacher och blivande coacher i Produktionslyftet samt förändringsledare i företag som arbetar med Produktionslyftets principer.

Mer information och anmälan →

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer