Mars 2024 · Läs på webbsidan →

Förflyttning i gemensam riktning

Över huset hemma hör jag flyttfåglarna passera, ett verkligt vårtecken! Fåglarnas flytt får mig att tänka på den förflyttning vi arbetar med i Produktionslyftet, både i bildlig och bokstavlig bemärkelse. I alla tider har människor hanterat omställningar av olika slag – på grund av förändringar orsakade av naturen eller människor. Industrins utveckling är en del i denna helhet. Den har drivit stora förändringar med samhällsomvandlingar som följd, men den påverkas och utmanas också av förändringar i omvärlden.

Läs Birgitta Öjmertz ledare →

Något behövde hända på OBIK, Produktionslyftet gav ny energi

Verksamheten hade visat positiva resultat under lång tid, med låg personalomsättning och nöjda kunder. Anledningen till att OBIK AB sökte sig till Produktionslyftet var inte problem i produktionen eller utmaningar i affärsmodellen – det handlade om en nyfikenhet och en vilja att utvecklas vidare.

– Vi har tidigare genomfört ett antal mindre utbildningar och utvecklingsprojekt, säger Emma Åström, vd och ägare på OBIK. Insatserna har dock blivit kortlivade och ganska snart har vi fallit tillbaka i gamla hjulspår. Produktionslyftet intresserade mig just för att det är ett omfattande program där det finns möjlighet att få mycket extern hjälp innan det är dags att stå på egna ben.

Läs artikel om utvecklingen på OBIK →

Sikte på nollutsläpp i Net Zero Industry

Under mars startade de fem första programmen inom Impact Innovation, där Produktionslyftet deltar i aktörsgruppen för Net Zero Industry.

– Under de senaste åren har vi sett hur politikens ambitioner inom hållbarhet har varierat, säger Mats Lundin, programchef för Net Zero Industri. Utvecklingen i näringslivet har dock varit konstant, hållbarhet är allt viktigare för företagens konkurrenskraft och lönsamhet.

Läs intervju med Mats Lundin →

Kvalitetsmagasinets utbildnings-tv om Lean

Kvalitetsmagasinet fokuserar nu på Lean i en serie utbildningsfilmer. I senaste avsnittet deltog Birgitta Öjmertz, Produktionslyftet, Thomas Nilsson, IUC Sverige och Produktions­lyftet, och Christian Silvasti, Produktionslyftet och Lean Forum, för att diskutera hur företag kan bli mer effektiva med hjälp av Lean.

Filmen finns tillgänglig för alla till och med den 2 april, sedan krävs prenumeration för att kunna se den.

Se filmen hos kvalitetsmagasinet →

Besök hos Nominit

Metalltillverkaren Nominit i Värnamo har vuxit med närmare 70 procent under tiden som de har genomfört Produktionslyftet. Vid frukostseminariet den 15 mars visade de hur de har gått från traditionellt sälj till att utveckla tillsammans med sina kunder och erbjuda nya innovativa lösningar via en avancerad verktygsverkstad.

Se filmen från seminariet →

Besök hos LEAB

Lövånger Elektronik (LEAB) deltog i Produktionslyftet under 2009-2010 där de fokuserade på att hantera sin stora produktflora på ett effektivt och lönsamt sätt. Vid frukostseminariet den 9 februari berättade de om sin Lean-resa, där fabriken i Lövånger blev navet för arbetet i flera av företagets fabriker.

Se filmen från seminariet →

Ansök till Svenska Leanpriset 2024

Nu är det dags att ansöka till Lean Forums klassiska utmärkelse Svenska Leanpriset. Företag och organisationer är välkomna att nominera sig själva fram till den 30 april. De tävlande bidragen granskas av en jury och ett antal finalister bedöms vidare genom platsbesök. Den slutliga vinnaren presenteras vid Lean Forums årskonferens i oktober.

Nominera hos Lean Forum →

Uppskattad Lean-konferens i Karlshamn

Den 7 mars samlade Leankonferens Blekinge representanter från ett 80-tal företag i södra Sverige. Dagen bjöd på intressanta och inspirerande föredrag, nätverkande och samtal om ständiga förbättringar, daglig styrning, ledarskap, lagarbete, medarbetarengagemang och mycket mer.

Ta del av referat, foton och presentationer hos Techtank →

OBIK – flödesfokus gav effektivare layout och fortsatt förändringsvilja

Webbsänt frukostseminarium · 19 april 2024

Det startade med att ett nytt automatiserat skärbord var på väg in – och att det saknades plats för det ... På OBIK har fokus på flöden och smart layout i befintliga lokaler skapat mer yta, kortare sträckor och bättre arbetsplatser. Samtidigt har medarbetarnas engagemang och driv efter ständiga förbättringar ökat.

OBIK har nyligen avslutat sin resa tillsammans med Produktionslyftet och vid seminariet berättar de om sitt arbete med flödeskartläggning, förbättringsgrupper och layout.

Mer information och anmälan →

Industridagen Värmland

Den 9 april arrangeras Industridagen Värmland av IUC Stål & Verkstad i samarbete med Karlstads universitet, Lean Forum och Produktionslyftet. Temat är behovet av utveckling när spelplanen för den svenska industrin förändras.

Mer information och anmälan →

Smålandskonferens

Den 7 maj arrangeras Lean Forum Smålandskonferens av Campus Ljungby, som representerar IUC i Kronoberg, Produktionslyftet och Lean Forum. Konferensen riktar sig till alla som arbetar med industriell produktion och utveckling.

Mer information och anmälan →

Förändringsledare och coach

Distans · start den 24 september 2024

Kursen vänder sig till coacher och blivande coacher i Produktionslyftet samt förändringsledare i företag som arbetar med Produktionslyftets principer.

Mer information och anmälan →

Kommande kurser på KTH Leancentrum

I samarbete med Produktionslyftet erbjuder KTH Leancentrum kurser för yrkesverksamma, organisationer och företag med fokus på verksamhetsutveckling, ledarskap och hållbarhet. Här är de närmast kommande kursstarterna:

Teknikworkshoppar med Produktion2030

Det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 arrangerar webbsända workshoppar om nya produktionsmetoder. Syftet är att öka möjligheterna för små och medelstora företag att på ett tidigt stadium se nya, forskningsbaserade möjligheter. Här är de närmast kommande workshopparna:

Här hittar du Produktion2030:s samtliga teknikworkshoppar → 

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer