28 oktober 2022 · Läs på webbsidan

Stabil grund i en föränderlig värld

Nu känns det verkligen att hösten har kommit, med regn och grått väder samtidigt som det som vanligt är mycket som händer. Skillnaden är dock mycket stor jämfört med vad vi för några år sedan uppfattade som normalt.

Vi lever i en osäker tid på många plan. Kopplat till pandemin började vi prata om behovet av beredskap på ett sätt som vi inte gjort innan och med det allvarliga omvärldsläget har detta byggts på, nu senast med energikris, hög inflation och räntehöjningar. Samtidigt pågår en stor omställning i industrin för att klara klimatmålen – ett arbete som bara har börjat.

För att kunna hantera dessa stora utmaningar behöver företag vara innovativa. Vi ser också många exempel på vikten av en stabil grund att ta avstamp från för att på ett systematiskt sätt kunna hantera osäkerhet och ta vara på nya möjligheter.

Läs Birgitta Öjmertz ledare →

Seminarium med Bror Tonsjö på Lean Forum

Den 12-13 oktober arrangerade Lean Forum sin klassiska årskonferens, denna gång på Geelys konferenscenter Uni3 på Lindholmen i Göteborg. Produktionslyftet var på plats och medverkade med ett seminarium där Bror Tonsjö berättade om sin utvecklingsresa.

– Genom att hela tiden testa nya vägar framåt har vi succesivt avdramatiserat förändringsarbetet och jag upplever att det nu är en naturlig del av vår företagskultur, säger Clas Tengström.

Läs mer om seminariet →

Tillsammans utvecklar vi Produktionslyftet

Inom Produktionslyftet möts vi regelbundet i olika konstellationer och sammanhang men den årliga reflektionsdagen är speciell. Då träffas alla vi som arbetar tillsammans för att stötta företagens omställningsförmåga – coacher, utbildningssamordnare, styrelse samt regional och nationell ledning.

Den 29 september arrangerades årets reflektionsdag i Stockholm med presentationer och diskussioner kring hur vi kan göra ännu mer nytta för den svenska industrin.

Läs mer om reflektionsdagen →

Hitta vägen till affärsdriven omställning

Efterfrågan på klimatsmarta erbjudanden blir allt tydligare och svenska företag har en möjlighet att öka sin konkurrenskraft genom att snabbt gå mot klimatneutralitet. Produktionslyftets startprogram för klimat- och hållbarhetsomställning gör det enklare att hitta en väg till affärsdriven omställning. Just nu erbjuds startprogrammet kostnadsfritt för små och medelstora företag via projektet Omställningslyftet.

Starta nu – läs mer och ansök →

Orbit One vinnare av Svenska Leanpriset

Det tidigare Produktionslyftsföretaget Orbit One är årets vinnare av Svenska Leanpriset. Priset delades ut under Lean Forums årskonferens i Göteborg den 12 oktober och Orbit One belönades för sitt systematiska och långsiktiga förbättringsarbete.

– Det här är fantastiskt kul och jag vill först och främst tacka alla våra fantastiska medarbetare för deras kunskap och engagemang. Det är de som gör jobbet och ser till att våra tankar förverkligas, säger Ulf Karlsson, Vice President & Chief Operating Officer på Orbit One.

Läs mer om vinnaren av Svenska Leanpriset →

Ökad arbetsglädje på Luni Metall

Med systemlösningar inom rör och plåt vill Luni Metall i Hillerstorp vara en ledande partner till krävande produktägare – och dessutom regionens bästa arbetsplats. Under 2021 gick företaget in i Produktionslyftets 18 månaders utvecklingsprogram, där de bland annat har fokuserat på att förstärka affärsidé och gemensamma värderingar.

– Det här är en resa som vi gör tillsammans, hela företaget, säger Åsa Artfjäll, ansvarig för inköp och logistik. Vi vill utvecklas till­sammans och alla är väldigt engagerade och hjälps åt.

Läs reportage på Gnosjöregionens webbplats →

Uppstart med Frekab i Bjurholm

Frekab är ett familjeföretag i Bjurholm som tillverkar kundunika kablagelösningar för bland annat fordonsindustrin och telekomindustrin. Just nu är företaget i full färd med ett generationsskifte och i anslutning till denna process inleds arbetet med Produktionslyftets 18 månaders utvecklingsprogram.

Läs mer om uppstarten med Frekab →

Film från seminarium om fortsättningsprogram

Vid ett frukostseminarium den 7 oktober presenterades Produktionslyftets fortsättningsprogram med besök av ett företag som nu går in i programmet, – Herman Andersson Plåt i Askeröd. Under 2017 till 2018 medverkade de i Produktionslyftets utvecklingsprogram där ägarna etablerade en samsyn kring företagets fortsatta utveckling.

Se filmen från seminariet →

Film från seminarium med Orbit One

Den 9 september besökte vi Orbit One som trots en orolig omvärld har påvisat stark tillväxt och expanderat utomlands. Ulf Karlsson och Marcus Gunnebrant berättade om hur företaget har utvecklats med hjälp av pulsmöten och utökat kundsamarbete, men även om hur de har tvingats flytta verksamheter.

Se filmen från seminariet →

Möjligheter med grönt förbättringsarbete

Webbsänt seminarium den 18 november

Klimatkrisen är här och nu och för industrin framstår hållbarhetsfrågan som alltmer avgörande för långsiktig konkurrenskraft och tillväxt. Lean och agila arbetssätt kan användas för att driva ett strategiskt hållbarhetsarbete som samtidigt ger ny kraft till innovationer och ständiga förbättringar.

Mer information och anmälan →

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer