Välkommen till våra utbildningar

Under våren och hösten arrangerar Produktionslyftet ett antal utbildningar med fokus på förändringsarbete, Lean och hållbarhet. Ta del av utbudet nedan – hoppas att vi ses!

Lean & Green

Distans · start den 18 april 2023

I kursen Lean & Green visar vi hur du kan använda metoder från Lean och agila arbetssätt för att skapa ett systematiskt förbättringsarbete med fokus på både ökad effektivitet och hållbarhet.

Mer information och anmälan →

Förändringsledare och coach – FULLBOKAD

Distans · start den 18 april 2023

Kursen vänder sig till coacher och blivande coacher i Produktionslyftet samt förändringsledare i företag som arbetar i linje med Produktionslyftets principer.

Lean produktion 7,5 hp

Södertälje · start den 26 april 2023

Kursen ger en djupare förståelse för hur en verksamhet kan styras med Lean som affärsstrategi. Kursen ges av KTH Leancentrum i samarbete med Produktionslyftet och omfattar fem tvådagarsträffar april till september 2023.

Mer information och anmälan →

Lean produktion 7,5 hp

Göteborg · start den 23 augusti 2023

Kursen ger en djupare förståelse för hur en verksamhet kan styras med Lean som affärsstrategi. Kursen ges av Chalmers i samarbete med Produktionslyftet och omfattar fem tvådagarsträffar augusti till december 2023.

Mer information och anmälan →

Lean ledarskap 7,5 hp

Södertälje · start den 13 september 2023

Ledarskapet är avgörande för en organisations Lean-resa. Vad skiljer Lean ledarskap från annat ledarskap? Kursen ges av KTH Leancentrum i samarbete med Produktionslyftet och omfattar fem tvådagarsträffar under september 2023 till januari 2024.

Mer information och anmälan →

Förändringsledare och coach

Distans · start den 26 september 2023

Kursen vänder sig till coacher och blivande coacher i Produktionslyftet samt förändringsledare i företag som arbetar i linje med Produktionslyftets principer.

Mer information och anmälan →

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer