Aktiviteter och diskussioner hos Haglund

Notis · 2014-08-28

Hos Haglund Industri i Gällstad deltog pilotgruppen aktivt med resonemang kring möjliga sätt att effektivisera materialförsörjningen. Ett antal olika typer av artiklar valdes ut för att pröva Kanban-lösningar och ett eventuellt tvåbingesystem. Vid följande styrgruppsmöte hade de sedan en genomgång av förmiddagens aktiviteter i pilotområdet, då de också diskuterade olika möjligheter kring hur styrgruppen kan bli mer involverad. Mer information har jan.andersson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer