Frukostseminarium med Furhoff den 27 januari

Seminarium · 2023-01-27

Välkommen till ett seminarium där du får ta del av Furhoffs inspirerande resa från starten med Produktionslyftet 2007, där de har gnetat på varje dag och hela tiden strävat efter att bli lite bättre än igår. De berättar om hur de utmanar varandra att tänka kreativt och smart, och om hur de emellanåt åstadkommer större utvecklingssteg. Samtidigt försöker de fylla dagarna med glädje och deras grundsyn – ”se och tro på människans möjligheter” – vävs in i allt de gör.

Mer information och anmälan

Lean produktion 7,5 hp, Södertälje (start 26 april 2023)

Utbildning · 2023-04-26

Syftet med kursen är att ge en djupare förståelse för hur en verksamhet kan styras med Lean som affärsstrategi. Kunskaper inom Lean produktion ger dig verktyg för systematiskt förbättringsarbete i alla delar av din verksamheten. Kursen ges av KTH Leancentrum i samarbete med Produktionslyftet och omfattar fem tvådagarsträffar under april till september 2023.

Mer information och anmälan

Lean ledarskap 7,5 hp, Södertälje (start 13 september 2023)

Utbildning · 2023-09-13

Är du redo för framtidens ledarskap? Hur kan du som ledare utveckla din förmåga att leda förändringar och hållbar utveckling? Ledarskapet är avgörande för en organisations Lean-resa. Vad är det som skiljer Lean ledarskap från annat ledarskap? Kursen ges av KTH Leancentrum i samarbete med Produktionslyftet och omfattar fem tvådagarsträffar under september 2023 till januari 2024.

Mer information och anmälan

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer