Lean produktion 7,5 hp, Södertälje (start 14 juni 2023)

Utbildning · 2023-06-14

Syftet med kursen är att ge en djupare förståelse för hur en verksamhet kan styras med Lean som affärsstrategi. Kunskaper inom Lean produktion ger dig verktyg för systematiskt förbättringsarbete i alla delar av din verksamheten. Kursen ges av KTH Leancentrum i samarbete med Produktionslyftet och omfattar fem tvådagarsträffar.

Mer information och anmälan

Lean produktion 7.5 hp, Göteborg (start 23 augusti 2023)

Utbildning · 2023-08-23

Syftet med kursen är att ge en djupare förståelse för hur en verksamhet kan styras med Lean som affärsstrategi. Kunskaper inom Lean produktion ger dig verktyg för systematiskt förbättringsarbete i alla delar av din verksamheten. Kursen ges av Chalmers i samarbete med Produktionslyftet och omfattar fem tvådagarsträffar under augusti till december 2023.

Mer information och anmälan

Lean ledarskap 7,5 hp, Södertälje (start 13 september 2023)

Utbildning · 2023-09-13

Är du redo för framtidens ledarskap? Hur kan du som ledare utveckla din förmåga att leda förändringar och hållbar utveckling? Ledarskapet är avgörande för en organisations Lean-resa. Vad är det som skiljer Lean ledarskap från annat ledarskap? Kursen ges av KTH Leancentrum i samarbete med Produktionslyftet och omfattar fem tvådagarsträffar under september 2023 till januari 2024.

Mer information och anmälan

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer