Lean produktion 7,5 hp, Göteborg (start 5 mars 2024)

Utbildning · 2024-03-05

Syftet med kursen är att ge en djupare förståelse för hur en verksamhet kan styras med Lean som affärsstrategi. Kunskaper inom Lean produktion ger dig verktyg för systematiskt förbättringsarbete i alla delar av din verksamheten. Kursen ges av Chalmers i samarbete med Produktionslyftet och omfattar fem tvådagarsträffar.

Mer information och anmälan

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer