• Namn Organisation
 • En deltagare från ABB AB
 • En deltagare från ABB AB
 • En deltagare från Advicon AB
 • En deltagare från Aimpoint Sweden AB
 • En deltagare från Alfa Laval Lund AB
 • En deltagare från Alten Sverige AB
 • En deltagare från Anva Components
 • En deltagare från BAE Systems Hägglunds
 • En deltagare från Berco Produktion AB
 • En deltagare från Berco Produktion AB
 • En deltagare från Boliden Bergsöe AB
 • En deltagare från CiCONS AB
 • En deltagare från Coop Norrbotten ek för
 • En deltagare från Dalform AB
 • En deltagare från Dalform AB
 • En deltagare från ELE Engineering
 • En deltagare från ELE Engineering AB
 • En deltagare från Emballator Lagan Plast
 • En deltagare från FLOKK AB
 • En deltagare från Flokk AB
 • En deltagare från HSP Gripen
 • En deltagare från Index Braille AB
 • En deltagare från Industriellt utvecklingscenter Dalarna
 • En deltagare från itid
 • En deltagare från iTid
 • En deltagare från iTid
 • En deltagare från IUC Syd
 • En deltagare från Kablageproduktion i Västerås AB
 • En deltagare från KTH Leancentrum
 • En deltagare från KTH Leancentrum
 • En deltagare från Laplandhouse ab
 • En deltagare från Luleå Energi AB
 • En deltagare från Lycksele Plåtprodukter AB
 • En deltagare från Management Partners AB
 • En deltagare från MDH
 • En deltagare från MDH
 • En deltagare från Mälardalens högskola
 • En deltagare från Nolato Lövepac AB
 • En deltagare från Nolato MediTor AB
 • En deltagare från Nolato MediTor AB
 • En deltagare från None
 • En deltagare från Norrmejerier
 • En deltagare från Norrmejerier
 • En deltagare från Norrtälje Kommun
 • En deltagare från Petermined AB
 • En deltagare från Plastex AB
 • En deltagare från PreEnergi AB
 • En deltagare från Psiwisp AB
 • En deltagare från RISE AB
 • En deltagare från Sunfab Hydraulics AB
 • En deltagare från Sunfab Hydraulics AB
 • En deltagare från Sunfab Hydraulics AB
 • En deltagare från Sunfab Hydraulics AB
 • En deltagare från Sunfab Hydraulics AB
 • En deltagare från The Absolut Company
 • En deltagare från Thomas Eriksson Business Consulting
 • En deltagare från TXG
 • En deltagare från Uppsala Universitet
 • En deltagare från VMI AB
 • En deltagare från WBC
 • Totalt 60 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Att leda för digital utveckling

Kraft att förändra handlar om att ledningen faktiskt ska våga gå före och visa vägen för organisationen. Att ta ut riktningen och etablera en tydlig målbild om hur vi skall ha det i vår organisation, hur vi skall utveckla vår affär, utveckla våra medarbetare och skapa framgångsrika kunder. Det handlar om att ta tag i alla avvikelser, alltifrån kvalitet till ledarskap och beteendeavvikelser. Lean är en ledarskaps- och affärsfilosofi, inte en verktygslåda. Med Lean som grund, stabila processer och ett närvarande coachande ledarskap skapar man grunden för en framgångsrik digitalisering av sitt erbjudande. 

Praktisk information

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer