• Namn Organisation
 • En deltagare från AB Furhoffs rostfria
 • En deltagare från AB Furhoffs Rostfria
 • En deltagare från Alf Pettersson AB
 • En deltagare från Bors Press AB
 • En deltagare från Bracke Forest
 • En deltagare från Bracke Forest AB
 • En deltagare från Bron Innovation
 • En deltagare från Campus Ljungby
 • En deltagare från Campus Ljungby
 • En deltagare från Contiga Väst AB
 • En deltagare från Domsjö Fabriker
 • En deltagare från Fogmaker international
 • En deltagare från GTC
 • En deltagare från HSP Gripen
 • En deltagare från IsoTimber Holding AB
 • En deltagare från itid
 • En deltagare från IUC Syd
 • En deltagare från IUC Z-GROUP
 • En deltagare från IUC Z-GROUP
 • En deltagare från IUC Z-GROUP
 • En deltagare från IUC Z-GROUP AB
 • En deltagare från IUC Z-GROUP AB
 • En deltagare från JB Villan AB
 • En deltagare från Kablia AB
 • En deltagare från Klöfver S AB
 • En deltagare från Knightec
 • En deltagare från Knightec
 • En deltagare från Laser Nova AB
 • En deltagare från Lundstams Återvinning AB
 • En deltagare från Nillah Holding AB
 • En deltagare från Norrmejerier
 • En deltagare från Produktionslyftet / RISE IVF AB
 • En deltagare från PROVEUS
 • En deltagare från Senseair AB
 • En deltagare från Svalson Assembly Luleå AB
 • En deltagare från Umia Innovation Skellefteå AB
 • En deltagare från Vinnova
 • En deltagare från Yrkesakademin
 • En deltagare från Öviks Industrigrupp
 • Totalt 39 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Färdplan för svensk industri: Hur tar vi tillvara på möjligheterna?

I detta seminarium ges en inblick i hur teknik- och materialutvecklingen, med nya materialflöden, tillsammans med förmågan att göra affärer av förändringarna, ligger till grund för att driva ny hållbar och cirkulär affärslogik framåt. Digitaliseringen skapar – ofta med AI – förutsättningar för tjänstefiering och lägger grunden för nya affärsmodeller. Samtidigt räcker inte ny teknik för att stärka konkurrenskraften. Lika viktigt är att utveckla förmågan till omställning. Det handlar om förändringskultur, nya arbetssätt och ökad samarbetsförmåga.

Praktisk information

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer