• När du anmäler dig till denna aktivitet så kommer ditt namn och din organisation visas i en offentlig deltagarlista, se ovan "Vilka kommer?". Syftet är bland annat att skapa goda förutsättningar för nya kontakter mellan deltagare, arrangörer och talare. Deltagarnas namn visas fram till 30 dagar efter genomförandedatum. Genom att markera rutan nedan kan du välja att anmäla dig utan att visa ditt namn i den offentliga deltagarlistan.
 • Integritetspolicy – information om hur Produktionslyftet behandlar personuppgifter
   
 • Namn Organisation
 • En deltagare från itid ab
 • Jonathan van Hooff Norrmejerier
 • En deltagare från Produktionsutveckling industri 4.0 student
 • Dan Carlsson RISE
 • Annica Blomqvist Senseair AB
 • Tero Stjernstoft Vinnova
 • Totalt 6 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Färdplan för svensk industri: Hur tar vi tillvara på möjligheterna?

I detta seminarium ges en inblick i hur teknik- och materialutvecklingen, med nya materialflöden, tillsammans med förmågan att göra affärer av förändringarna, ligger till grund för att driva ny hållbar och cirkulär affärslogik framåt. Digitaliseringen skapar – ofta med AI – förutsättningar för tjänstefiering och lägger grunden för nya affärsmodeller. Samtidigt räcker inte ny teknik för att stärka konkurrenskraften. Lika viktigt är att utveckla förmågan till omställning. Det handlar om förändringskultur, nya arbetssätt och ökad samarbetsförmåga.

Praktisk information

Partner

Intressenter och finansiärer