• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Förbättringsarbete med Lean

Oskarshamn Energi och Produktionslyftet bjuder in till dialog, samverkan och inspiration på Oskarshamn Energi i Oskarshamn den 4 juni 2019 – tema förändringsarbete med Lean.

Här kan du anmäla dig.

Mer information finns också i PDFen nedan!

Praktisk information

Partner

Intressenter och finansiärer