• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare

Produktionslyftets kurs Förändringsledare och coach

Att leda förändring genom ett coachande och involverande förhållningssätt

Distansutbildning · Start den 24 september 2024

Kursen vänder sig till coacher och blivande coacher i Produktionslyftet och anknytande program samt förändringsledare i företag som arbetar i linje med Produktionslyftets principer. Du kan ha ett formellt chefskap, ett ansvar för att driva förändring eller en konsultativ roll. Kursen är även nyttig för andra rollinnehavare i Produktionslyftets växande nationella nätverk.

Kursen syftar till att:

  • Ge insikt i Produktionslyftets metodik och de grundläggande principer vi arbetar efter
  • Träna ett coachande och involverande förhållningssätt
  • Belysa likheter och skillnader i coachning på individ- respektive gruppnivå
  • Förmedla teori och en struktur för hur du coachar för att nå resultat över tid
  • Stimulera utbyte med kollegor i samma situation kring erfarenheter och de dilemman/utmaningar du möter i rollen som coach

Praktisk information

Datum: Sju träffar, start den 24 september 2024, avslut den 28 november 2024
Plats: Kursen genomförs på distans via zoom
Kostnad: 14 500 kronor exklusive moms
Kursbeskrivning och program: Hämta pdf här →
Upplysningar och anmälan: Annika Nilsson, annika.nilsson@ri.se

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer