• Namn Organisation
 • En deltagare från Driv Innovation AB
 • En deltagare från E.ON Energiinfrastruktur AB
 • En deltagare från Eon Energilösningar
 • En deltagare från IF Metall
 • En deltagare från IF Metall
 • En deltagare från IF Metall
 • En deltagare från IF Metall
 • En deltagare från iTid
 • En deltagare från iTid AB
 • En deltagare från Keolis Sverige AB
 • En deltagare från Keolis Sverige AB
 • En deltagare från Post Lean Production AB
 • En deltagare från Produktivitetsspranget
 • En deltagare från Produktivitetsspranget
 • En deltagare från Produktivitetsspranget
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE IVF AB
 • En deltagare från RISE JoL
 • En deltagare från SoulTec AB
 • Totalt 19 deltagare

Förändringsledare och coach

Produktionslyftet gör nu metodik, pedagogiskt material och rätten att arbeta som coach i Produktionslyftet tillgänglig för alla som:

 • Uppfyller förkunskapskraven (se PDF nedan)
 • Genomför tredagarsutbildningen Förändringsledare och coach
 • Genomför förändringsprocesser enligt Produktionslyftets utvecklingsprogram.

De som uppfyllt dessa tre kriterier kommer att få en certifiering. Kursen vänder sig till coacher och blivande coacher i Produktionslyftet samt förändringsledare i företag som arbetar i linje med Produktionslyftets principer. Du kan ha ett formellt chefskap, ett ansvar för att driva förändring eller en konsultativ roll.

Kommentarer från tidigare deltagare

”Som tidigare Produktionslyftsföretag var det för oss på Contiga nyttigt att Produktionslyftets metodik togs upp, det är lätt att glömma när man lagt några år bakom sig. Det var bra med en uppfräschning och påminnelse om att spridningen tar tid. Det var också nyttigt med utbytet med de coacher som åker runt och coachar andra företag, vilket vi ju inte gör. Intressant att höra om deras utmaningar.

Intressant var även blocket om gruppdynamik och dess olika stadier. Tiden mellan kurstillfällena gav bra tid för reflektion med hemuppgifter, att smälta vad som sagts och göra något konkret av det. Dessutom togs hemuppgifterna upp vid följande tillfälle vilket gav en möjlighet att behandla frågeställningarna en gång till, en bra nyckel till lärande.”

Josefin Eriksson · Kvalitetschef · Contiga AB

”För mig var det en viktig kurs helt rätt i tiden. Vissa av deltagarna gick kursen för att sedan arbeta som coacher i olika företag och en del hade redan erfarenhet av Produktionslyftet, vilket gjorde att de var mer ’hemma’ än andra i en del övningar. Även om det gjorde att de hade lättare att ta för sig så gav det också en kunskapsbredd som pressade kursen framåt.

Vi landade i flera fantastiska övningar där videofilmningen nog var den största utmaningen någonsin för flera av deltagarna. Den gav jättemycket och dessutom tillfälle för mig och min kollega att coacha varandra – väldigt kul, väldigt nyttigt! Det gav många insikter, framför allt genom möjligheten att få coacha min egen mentor: ’Jag vill att du coachar mig till en ledare i världsklass!’ Det hade inte hänt under normala omständigheter eller utan den positiva pressen i kursen. En bra sammanfattning är nog nervöst, utmanande och nyttigt!”

Chris Rundqvist · Verksamhetsutvecklare fordonsvård · Keolis Sverige AB

Praktisk information

Datum: Den 11-12 september samt den 23 oktober 2019
Plats: RISE IVF, Argongatan 30, Mölndal · Karta
Kostnad: 14 500 kronor exklusive moms
Kursbeskrivning och programHämta PDF här
Upplysningar: Annika Nilsson, annika.nilsson@ri.se

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer