• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Från förlust till vinst med digitalisering & Lean

Varmt välkommen till en spännande inspirationsdag om digitaliseringens möjligheter! Lyssna bland annat till Christian Silvasti som vände ett konkurshotat företag till framgång med Lean och digitalisering. Vidare berättar Gunilla Thorstensson från Tillväxtverket om regeringens satsning för att påskynda digitaliseringen i små och medelstora företag. Välkommen till ett inspirationsseminarium på Kohlswa herrgård den 16 maj 2019.

Här kan du anmäla dig och läsa mer.

Mer information finns också i PDFen nedan!

Praktisk information

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer