• När du anmäler dig till denna aktivitet så kommer ditt namn och din organisation visas i en offentlig deltagarlista, se ovan "Vilka kommer?". Syftet är bland annat att skapa goda förutsättningar för nya kontakter mellan deltagare, arrangörer och talare. Deltagarnas namn visas fram till 30 dagar efter genomförandedatum. Genom att markera rutan nedan kan du välja att anmäla dig utan att visa ditt namn i den offentliga deltagarlistan.
 • Integritetspolicy – information om hur Produktionslyftet behandlar personuppgifter
   
 • Namn Organisation
 • En deltagare från BAE Systems
 • Jari Saarela Contiga Väst AB
 • En deltagare från Nolato Lövepac AB
 • Erica Frohm Nymek AB
 • Chatarina Ståhl Region Västmanland
 • Dan Carlsson RISE
 • En deltagare från Yrkeshögskolan Syd
 • Totalt 7 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Industriell transformation för klimat och konkurrenskraft
– nytt läge för produktionen

Transformation handlar om att gå från en position till en ny och önskvärd, men okänd, position i framtiden. Det går därför inte att planera och leda en transformation på traditionellt sätt med förutbestämda, tidsbundna och linjära projektplaner. Här gäller det att ”operera” i det okända – det framtida läget är så radikalt annorlunda än dagens att det kräver både nytt ”mindset” och nya sätt att jobba.

Praktisk information

Partner

Intressenter och finansiärer