Industriell transformation för klimat och konkurrenskraft – nytt läge för produktionen 8 juni 2021