• Namn Organisation
  • En deltagare från Cobotech
  • En deltagare från Energikontor Sydost
  • En deltagare från PlastoMer Sweden AB
  • En deltagare från Regionförbundet i Kalmar län
  • Totalt 4 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Industrilunch – inspiration till förnyelse

Inställt på grund av få anmälda

Lean (effektivitet och förändringskraft)

Välkommen till en inspirerande lunch arrangerad av IUC Kalmar län i samverkan med Produktionslyftet den 6 december 2017!

Vi diskuterar hur vi kan samverka för konkurrenskraft och förnyelseförmåga och hur vi kan kombinera det med goda arbetsförhållanden. Vi berättar om de möjligheter som finns nu och framöver i form av nätverksbaserade program genom Produktionslyftet. Vårt budskap är att det är ni i ert företag som är experterna, ni måste ta kommandot. Om ni vet vart ni vill – och varför – så kan ni vara proaktiva och skapa en samsyn kring en egen tydlig utvecklingslinje.

Praktisk information

Partner

Intressenter och finansiärer