• Namn Organisation
 • En deltagare från Alfdex AB
 • En deltagare från Autoadapt AB
 • En deltagare från Autoadapt AB
 • En deltagare från Autoadapt AB
 • En deltagare från divM Solutions
 • En deltagare från Elastocon AB
 • En deltagare från Elastocon AB
 • En deltagare från Emballator Melleruds Plast
 • En deltagare från EMV Stainless
 • En deltagare från EMV Stainless
 • En deltagare från Göteborgs Tekniska College
 • En deltagare från Håkansson Sågblad
 • En deltagare från Håkansson Sågblad
 • En deltagare från Håkansson Sågblad AB
 • En deltagare från IUC Syd
 • En deltagare från Johpomek AB
 • En deltagare från Johpomek AB
 • En deltagare från Larssons i Bjärreds Mekaniska AB
 • En deltagare från Mastec Components AB
 • En deltagare från Mastec Components AB
 • En deltagare från Nolato Plastteknik
 • En deltagare från Nolato Plastteknik AB
 • En deltagare från Produktionslyftet / RISE IVF AB
 • En deltagare från Sematron AB
 • En deltagare från Semcon Production Development
 • En deltagare från Setrab AB
 • En deltagare från Sydmeko Industri AB
 • En deltagare från Tribotextil AB
 • Totalt 28 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Inspiration till ökad konkurrenskraft och förnyelseförmåga

Besök Swerea IVFs labb och testbäddar, lyssna till och diskutera med industriexperter och forskare engagerade i satsningar med sikte på framtidens industri. Vi kommer belysa de viktigaste trenderna och ge förslag på hur ni kan arbeta med att skapa en egen tydlig utvecklingslinje. Vi presenterar erbjudanden till hur vi kan samverka för ökad konkurrenskraft, förnyelseförmåga och goda arbetsförhållanden.

Praktisk information

Partner

Intressenter och finansiärer