• Namn Organisation
 • En deltagare från Absolicon
 • En deltagare från Absolicon
 • En deltagare från Absolicon Solar Collector AB
 • En deltagare från HEMAB
 • En deltagare från HL Display Sundsvall AB
 • En deltagare från Höga Kusten Teknikresurs AB
 • En deltagare från Kramfors Kommun
 • En deltagare från Kramfors kommun / näringslivsenheten
 • En deltagare från MidDec Scandinnavia AB
 • En deltagare från Norrlands Trä
 • En deltagare från Norrlands Trä
 • En deltagare från Norrlands Trä
 • En deltagare från Näringslivsbolaget i Sundsvall AB
 • En deltagare från Näringslivsbolaget Sundsvall
 • En deltagare från Prosharp
 • En deltagare från Prosharp
 • En deltagare från Prosharp
 • En deltagare från Prosharp
 • En deltagare från Prosharp
 • En deltagare från Prosharp
 • En deltagare från PROSHARP AB
 • En deltagare från SCA Östrand
 • En deltagare från SCA Östrand
 • En deltagare från Valmet
 • En deltagare från Valmet AB
 • En deltagare från Valmet AB
 • En deltagare från Wipro
 • En deltagare från Wipro
 • En deltagare från Wipro
 • En deltagare från Wipro Infrastructure Engineering AB
 • Totalt 30 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Inspiration till ökad konkurrenskraft – studiebesök hos vinnarna av Svenska Leanpriset

Välkommen till ett inspirationsseminarium i Timrå den 8 november 2017 med tema ökad konkurrenskraft. 

Du får exempel på hur du kan effektivisera den egna förnyelseprocessen samtidigt som du har möjlighet att utbyta erfarenheter andra företag. Digitalisering, smart automation, cirkulär ekonomi … Hur påverkas jag och min organisation av den utvecklingen? Vi diskuterar också hur vi kan samverka för konkurrenskraft och förnyelseförmåga och hur vi kan kombinera det med goda arbetsförhållanden. Vi berättar om de möjligheter som finns nu och framöver i form av nätverksbaserade program genom Produktionslyftet och Teknikföretagen.

Välkommen tillsammans med Teknikföretagen och Produktionslyftet för dialog, samverkan och inspiration i Permobils produktionslokaler i Timrå. Träffa Josefin Carlsson, Kvalitets- och Leankoordinator som berättar om Permobils utvecklingsresa. Permobil är vinnare till Svenska Leanpriset 2017 och vi har fått möjlighet att göra ett studiebesök vid deras produktionslina för att titta på arbetet med ständiga förbättringar.

Lyssna till och diskutera med Dan Carlsson från Swerea IVF, engagerad i satsningar med sikte på nyindustrialisering och aktiv inom Produktionslyftet sedan starten. Dan kommer att prata om de viktigaste trenderna för industriutvecklingen samt ge förslag på hur du kan arbeta med att skapa en tydlig egen utvecklingslinje.

Praktisk information

Partner

Intressenter och finansiärer