• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare

Lean & Green

Denna kurs erbjuder träning i ett miljöförbättringsverktyg som framgångsrikt testats på ett antal företag. Kursen omfattar fyra haldagar med föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar, inklusive hållbarhetsanalys av en process inom den egna verksamheten. En hemuppgift mellan kursdagarna ingår också.

Slöseri är allt som inte är nödvändigt av energi, råmaterial, utrustning, komponenter, mark, utrymme och arbetstid, för att uppfylla kundens behov. Med ”gröna Lean-glasögon” så blir riskerna för skada på människa och miljö de mest onödiga och på sikt de dyraste slöserierna, inte minst för klimatet.

Lean & Green är en påbyggnadskurs i gröna Lean-verktyg för dig som vill bygga och utveckla en hållbar organisation. I kursen används förbättringsverktyget Green Performance Map för miljö- och resurseffektiviseringar som också hjälper till att hitta möjligheter för en mer cirkulär ekonomi. Kursen genomförs av KTH Leancentrum i Södertälje med föreläsarna från KTH och RISE IVF.

Praktisk information

Datum: Den 14 oktober, 28 oktober, 11 november samt den 2 december
Plats: Genomförs digitalt på distans
Kostnad: 6500 kronor exklusive moms
Kursbeskrivning och programHämta PDF här
Upplysningar: Johanna Strömgren
Anmäl dig här!

Partner

Intressenter och finansiärer