• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare

Lean & Green

Klimatkrisen är här och nu och för industrin framstår hållbarhetsfrågan som alltmer avgörande för långsiktig konkurrenskraft och tillväxt. Lean och agila arbetssätt kan användas för att driva ett strategiskt hållbarhetsarbete som samtidigt ger ny kraft till innovationer och ständiga förbättringar.

Forskning visar att det krävs en hel del för att införa ett framgångsrikt hållbarhetsarbete med delaktiga och engagerade medarbetare – systemtänkande, framtidstänkande, värdetänkande, strategiskt tänkande och interpersonell kompetens. Hur är det möjligt att åstadkomma detta i en verksamhet där alla redan är fullt belagda med dagliga leveranser?

I kursen Lean & Green visar vi hur du kan använda metoder från Lean och agila arbetssätt för att skapa ett systematiskt förbättringsarbete med fokus på både ökad effektivitet och hållbarhet. Vi ser även till att du lär dig hur du kan arbeta för att inkludera alla anställda i sitt hållbarhetstänk och gröna förbättringsarbete.
Du lär dig bland annat om:

  • Att mäta, visualisera och börja minska klimatavtrycket genom att integrera hållbarhet i operativa styrning och därigenom synliggöra värdet av förbättringar genom verktyget Green Performance Map.
  • ”Use Green to get Lean” – nytt bränsle till förbättringsarbetet.
  • Skapa förutsättningar för innovation genom att styra fokus till att skapa klimat- och miljövärde i den strategiska affärsutvecklingen.

Kursen leds av Johanna Strömgren, föreståndare för KTH Leancentrum och coach inom Produktionslyftet.

Praktisk information

Datum: Den 18 april, 2 maj, 16 maj samt 30 maj
Plats: Genomförs digitalt på distans
Kostnad: 7 500 kronor exklusive moms
KontaktJohanna Strömgren
Anmälan: Anmäl dig här →

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer